Ako môžem požiadať o preplatenie bločkov za vakcíny proti rotavírusom?

Vakcína proti rotavírusom (Rotarix alebo Rotateq) sa podáva deťom spolu s vakcínou proti pneumokokom /Prevenarom/ a Infanrixom hexa, čo je povinné očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B a Haemophilus influenzae typu B. Do 6 mesiaca veku dieťaťa sú čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Doplatok, ktorý poistenec zaplatí v lekárni (Rotarix na celé očkovanie v dvoch dávkach cca 110 eur, pre RotaTeq na celé očkovanie v troch dávkach cca 114 eur v závislosti od aktuálne platnej kategorizácie a marže lekárne) vám bude vrátený v rámci zákonných doplatkov, ktoré sa vypočítajú spätne a vyplácajú sa raz za kvartál.

Všetky údaje potrebné pre určenie nároku evidujeme v našom informačnom systéme, takže nie je potrebné podávať žiadosť, ani doklady z registračnej pokladne, ktoré vydajú v lekárni. V lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka vám zašleme príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti priamo na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu. Príspevok na vakcíny proti rotavírusom teda neposkytujeme v rámci benefitu.

Pomohla ti táto odpoveď?