Aké sú najčastejšie využívané benefity Union zdravotnej poisťovne?

Všetky benefity Union zdravotnej poisťovne nájdete na tejto stránke.

 

Naše najčastejšie využívané zdravotné benefity pre detičky sú tieto:

– Vrátenie doplatkov za lieky pre deti v neobmedzenej výške (od 01.01.2019)
– Príspevok 100 Eur na zuby pre každého (od 15.08.2018)
– Knižka Naše dieťatko zdarma
– Príspevok na nákup novorodeneckých potrieb (od 1.10.2017)
– Príspevok na kurz plávania pre bábätká (od 1.10.2017)
– Príspevok na rám na okuliare pre deti do 12 rokov
– Príspevok na monitor dychu a pohybu novorodenca

Príspevok 50 % na tieto typy očkovania:

– Očkovanie proti pneumokokom
– Očkovanie proti ovčím kiahňam
– Očkovanie proti osýpkam
– Očkovanie proti hepatitíde typu A+B
– Očkovanie proti hepatitíde typu A
– Očkovanie proti chrípke
– Očkovanie proti infekcii HPV
– Očkovanie proti meningokokom
– Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

 

Naše najčastejšie využívané zdravotné benefity pre ženy sú tieto:

– Vrátenie doplatkov za lieky pre deti v neobmedzenej výške (od 01.01.2019)
– Príspevok 100 Eur na zuby pre každého (od 15.8.2018)
– Licencovaná pôrodná asistencia
– CRP vyšetrenie
– Vyšetrenie potravinovej intolerancie
– Vyšetrenie cholesterolu k preventívke
– EKG u všeobecného lekára
– Umelé oplodnenie bez čakania
– Mikroimplantačná metóda ICSI – príspevok vo výške 200 eur
– Komplexné vyšetrenie spermiogramu – príspevok vo výške 100 eur
– Predimplantačná genetická diagnóza (PGD) – príspevok vo výške 900 eur
– Špičková operácia kĺbov v nemocnici Clinica Orthopedica zdarma

Príspevok 50 % na tieto typy očkovania:

– Očkovanie proti pneumokokom
– Očkovanie proti ovčím kiahňam
– Očkovanie proti osýpkam
– Očkovanie proti hepatitíde typu A+B
– Očkovanie proti hepatitíde typu A
– Očkovanie proti chrípke
– Očkovanie proti infekcii HPVOčkovanie proti meningokokom
– Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

 

Naše najčastejšie využívané zdravotné benefity pre mužov sú tieto:

– Príspevok 100 eur na zuby pre každého (od 15.8.2018)
– Preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty
– Preventívne vyšetrenie hrubého čreva a konečníka
– Vyšetrenie potravinovej intolerancie
– Mikroimplantačná metóda ICSI – príspevok vo výške 200 eur
– Komplexné vyšetrenie spermiogramu – príspevok vo výške 100 eur
– Predimplantačná genetická diagnóza (PGD) – príspevok vo výške 900 eur
– Špičková operácia kĺbov v nemocnici Clinica Orthopedica zdarma

Príspevok 50 % na tieto typy očkovania:

– Očkovanie proti pneumokokom
– Očkovanie proti ovčím kiahňam
– Očkovanie proti osýpkam
– Očkovanie proti hepatitíde typu A+B
– Očkovanie proti chrípke
– Očkovanie proti infekcii HPV
– Očkovanie proti meningokokom
– Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia