Aké doplatky za lieky sa zobrazujú v Online pobočke pod kontom dieťaťa?

Ak má vaše dieťa viac ako 6 rokov a nie je držiteľom preukazu ZŤP, v jeho konte v Online pobočke sa zobrazujú všetky doplatky za lieky a dietetické potraviny predpísané zmluvným lekárom a vydané v lekárni na území SR.

Pokiaľ sa na dieťa vzťahuje zákonný limit spoluúčasti, do výslednej sumy doplatkov vyplatenej cez benefit sa nezarátavajú doplatky za vydané lieky a dietetické potraviny, ktoré Union zdravotná poisťovňa automaticky vypláca podľa zákona č. 363/2011 Z.z. vždy na konci nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

V online pobočke tak budete mať prehľad o doplatkoch za lieky a dietetické potraviny znížené o zákonný nárok na vrátenie doplatkov, ktorý vám vrátime vždy na konci nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, ako určuje zákon.

Viac informácií o zákonnom limite spoluúčasti nájdete na tejto stránke.

Pomohla ti táto odpoveď?