Absolvovanie kúpeľnej liečby/ nástup na kúpeľnú liečbu bez schváleného návrhu:

V takom prípade je poistenec samoplatiteľ, nemá nárok na úhradu ani prípadnú refundáciu nákladov kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia.

Poistenec sa rozhodne, či kúpeľnú liečbu absolvuje na PN, neplatené voľno, dovolenku, ai. Zdravotná poisťovňa do toho nezasahuje.

Pomohla ti táto odpoveď?