Zdieľať

Poisťovne Union oslavujú 25. a 10. narodeniny

V Unione v týchto dňoch oslavuje. Union poisťovňa si pripomína 25. výročie od svojho založenia a 10 rokov na trhu funguje aj Zdravotná poisťovňa Union. Prečítajte si viac.

V týchto dňoch sa u nás v Unione oslavuje. Komerčný Union si pripomína 25. výročie od svojho založenia a 10 rokov už na trhu funguje aj Zdravotná poisťovňa Union. Pri tejto príležitosti navštívili centrálu v Bratislave členovia predstavenstva nášho holandského akcionára, spoločnosti Achmea. Pôsobenie na slovenskom trhu zhodnotili ako úspešné a vyjadrili svoje optimistické očakávania v ďalšom raste.

Tibor Bôrik, zakladajúci člen spoločností Union pripomenul, že zákazník vždy bol a aj naďalej musí ostať na prvom mieste. „I keď žijeme v digitálnej dobe, na druhej strane počítača alebo mobilu je stále človek a starostlivosť o jeho potreby má byť pre poisťovne na prvom mieste,“ povedal.

 

V čom sme boli vo svojej histórii unikátni?

 • Ako prvá poisťovňa sme založili call centrum pre zákazníkov 
 • Ako prví sme spustili cestovné poistenie cez SMS
 • Ako prvá poisťovňa sme začali ponúkať poistenie cestovných kancelárií

 

Zdravotná poisťovňa v čase svojho vzniku získala v prepoisťovacej kampani  neuveriteľných 460 000 poistencov. Také niečo sa doteraz nepodarilo žiadnej poisťovni. Navyše ostávame jedinou na trhu, ktorá nevznikla spojením žiadnych iných poisťovní.

Generálny riaditeľ Michal Špaňár zase hovoril o plánoch, ktoré majú naše poisťovne do budúcna. Doterajší rast Unionu priniesol aj potrebu sťahovania – bližšie do centra mesta. Chystá sa vývoj nových digitálnych produktov, ako aj ďalšie zlepšovanie manažmentu poistencov v zdravotnom sektore a programu koordinovanej zdravotnej starostlivosti.

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia