Zdieľať

Cestovanie do Izraela: Kedy vzniká akceptovaný dôvod na storno zájazdu?

dôvod na storno zájazdu
Odporúčame klientele, aby venovala zvýšenú pozornosť oficiálnym informáciám ohľadom cestovania do Izraela.
dôvod na storno zájazdu

V súlade so stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúčame našej klientele, aby venovala zvýšenú pozornosť oficiálnym informáciám týkajúcim sa ciest do Izraela.

Podľa informácií dostupných na stránke MZVaEZ je pre Izrael aktuálne vydané cestovné odporúčanie 3. stupňa, teda odporúčanie necestovať (resp. necestovať do určitých oblastí).

Zároveň ministerstvo vyzýva slovenských občanov nachádzajúcich sa v Izraeli, aby venovali maximálnu pozornosť vývoju situácie, sledovali miestne médiá, dôsledne zvážili nevyhnutnosť presunov v rámci Izraela a predovšetkým, dôrazne rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády. V žiadnom prípade neodporúčajú cestovať a pohybovať sa v blízkosti pásma Gaza.

V rámci Poistenia storna zájazdu/storna objednanej služby je akceptovaným dôvodom pre stornovanie oficiálne vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, že v mieste pobytu, kam mala poistená osoba vycestovať alebo v krajine, ktorou mala prechádzať (ak nie je možné použiť náhradnú bezpečnú trasu), je zvýšené nebezpečenstvo pobytu z dôvodu vojnových udalostí všetkého druhu alebo občianskej vojny, vojne podobným stavom, vnútorným nepokojom, terorizmu a z ministerstvo uvedených dôvodov odporúča necestovať do konkrétneho miesta pobytu (ak je predpoklad, že zvýšené nebezpečenstvo pobytu bude trvať aj v deň, kedy mala poistená osoba nastúpiť na cestu smerujúcu k využitiu objednanej služby).

Právo na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak v čase objednania zájazdu/zakúpenia pobytu už dôvod zvýšeného nebezpečenstva bol známy, ohlásený alebo očakávaný.

„Na základe aktuálne vydaného cestovného odporúčania uvedeného vyššie pre pobyty zakúpené a poistené pred vydaním tohto odporúčania vzniká klientom nárok na poistné plnenie z poistenia storna zájazdu/objednanej služby v zmysle poistných podmienok cestovného poistenia,“ dodáva hovorkyňa Kristína Baluchová. V prípade otázok môžu klientky a klienti, samozrejme, kontaktovať naše zákaznícke centrum.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.