Zdieľať

Poistenie podnikania: užitočný pomocník pre váš biznis

Založiť a viesť úspešné podnikanie môže do vášho života priniesť mnohé výhody. Okrem toho je to ale aj veľké riziko.

Každému, kto uvažuje nad vlastným podnikaním, určite prebehlo hlavou množstvo pochybností. Bude firma úspešná? Čo keď sa zadĺžim? Čo keď sa nám to nepodarí. Väčšinu ľudí strach z neznámeho a zodpovednosti od podnikania odradí. Tí tvrdohlavejší však vytrvajú a snažia sa dosiahnuť svoje sny. Vytvárajú produkty alebo služby, ktoré ich tešia, alebo zjednodušujú život ostatným. A zároveň ponúkajú prácu ďalším ľuďom. Podnikanie a vedenie firmy však so sebou prináša aj mnohé riziká. Prečítajte si náš článok o tom, ako sa problémom pri podnikaní vyhnúť a ako ich prežiť jednoduchšie a lacnejšie.

 

Poistenie zodpovednosti pre každý prípad

 

Ako sa hovorí, iba ten, kto nič nerobí, nič nepokazí. S podnikaním a akoukoľvek činnosťou vzniká aj riziko spôsobenia škody, či už ide o škodu na majetku alebo na zdraví. Union poisťovňa a jej široká ponuka poistných produktov vám podnikanie zjednodušia a ochránia pred rizikom. Vy sa tak budete môcť sústrediť na to podstatné.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu vás ochráni v prípade, že vy alebo vaši zamestnanci neúmyselne spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví. Toto poistenie ušijeme na mieru oblasti, v ktorej pôsobíte, aby ste mali istotu, že vám pomôže vtedy, keď ho budete potrebovať. Prečítajte si viac o tomto poistení.

 

Ak vlastníte nehnuteľnosti, vyplýva vám z tohto vzťahu zodpovednosť. Nemali by ste preto  zabudnúť na poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Nikdy neviete, či sa pred vašou prevádzkou nestane úraz na zľadovatenom chodníku napriek tomu, že sa o chodník pravidelne staráte.

 

Človek je tvor omylný a aj tí najväčší profesionáli občas pochybia. Pre tieto prípady je tu pre vás poistenie profesijnej zodpovednosti, aby ste boli chránení v prípade, že vy alebo vaši zamestnanci urobia chybu pri vykonávaní svojej práce. Takéto poistenie určite ocenia najmä advokáti, architekti, inžinieri či technici, finanční agenti alebo poradcovia a mnohé ďalšie povolania.

 

V rámci možností poistenia zodpovednosti je pre vás k dispozícii naozaj veľké množstvo produktov, ktoré si môžete vybrať na základe oblasti vašej podnikateľskej činnosti:

 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom,

 • poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu,

 • poistenie zamestnanca (pri škode spôsobenej zamestnávateľovi) či poistenie pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení.

 

Špeciálne poistenie sa bude hodiť tým, ktorí prepravujú zásielky. Určite si viete predstaviť, aké škody a nepríjemnosti môžu vzniknúť pri stratenej zásielke. Práve preto sme si pre všetkých podnikateľov pripravili poistenie zodpovednosti zasielateľa a poistenie prepravy zásielok.

 

 

Poistite si to najdôležitejšie – vašich zamestnancov

Nájsť a udržať si kvalitných ľudí je kľúč k úspešnému podnikaniu. Poistenie nemusí byť len o riziku, ale môže byť aj zaujímavým benefitom. Napríklad s výhodnejším celoročným cestovným poistením, poistením zahraničných pracovných ciest alebo s nadštandardným zdravotným poistením Zdravie benefit. Zistite viac o poistení zamestnancov.

 

 

Pre vlastníkov hnuteľného a nehnuteľného majetku

Podnikatelia investujú nemalé finančné prostriedky do majetku firmy, či už ide o nákup strojov, elektroniky, prípadne nehnuteľnosti určenej na podnikanie. Aj váš majetok si môžete poistiť a nemusíte sa tak báť poškodenia, krádeže alebo nehody.

 

Majiteľom podnikov odporúčame poistenie prerušenia prevádzky. Postaráme sa tak o stratený zisk a preplatenie fixných nákladov, ktoré musí podnikateľ znášať aj v prípade, že je jeho prevádzka zatvorená.

 

Stavebníci by nemali zabudnúť na poistenie stavby a stavebno-montážne poistenie, ktoré kryje škody a následky nehôd, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, rekonštrukcie alebo montáže.

 

 

Poistenie pre vašu firemnú flotilu

Vlastní vaša firma viac ako 5 motorových vozidiel? S hromadnou flotilovou poistnou zmluvou môžete ušetriť a získať tak výhodnejšie podmienky pre povinné zmluvné poistenie aj havarijné poistenie firemných áut. Pozrite si výhody, ktoré získate s flotilovým poistením motorových vozidiel.

 

 

Nezabudnite aj na špeciálne riziká

Vedeli ste, že ak prezentujete svoje výrobky alebo značku na výstavách a veľtrhoch, môžete sa vyhnúť nepríjemnostiam s poškodením tovaru vďaka poisteniu? Ak objednávate tovar zo zahraničia, poistenie colného dlhu vám umožní využívať tovar okamžite a uhradiť colný dlh až o 10 dní. Garančné poistenie je vhodné pre firmy, ktoré si chcú ochrániť svoje obchodné vzťahy. Prečítajte si viac o ďalších špeciálnych rizikách. 

 
0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia