Zdieľať

Poistenie majetku: Poznáte jeho nástrahy?

Na čo všetko myslieť pri uzatváraní poistenia majetku a aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti? Odpovede na tieto, ale aj iné otázky týkajúce sa nástrah týchto druhov poistení sa dozviete v našom článku.

Domov robí domovom predovšetkým pocit bezpečia. Dobre vieme, že opatrnosti nie je nikdy dosť, a preto sa snažíme náš majetok všemožne chrániť. Keďže štatisticky drvivá väčšina obyvateľov Slovenska investuje podstatnú časť nadobudnutých peňazí práve do bývania, jeho zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí je rozhodne na mieste. 

Poistenie nehnuteľnosti vs. poistenie domácnosti

Hneď na úvod je dôležité mať jasno v tom, čo všetko tieto poistenia zahŕňajú a aký je medzi nimi rozdiel.

V zásade je to veľmi jednoduché. Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa poistenie všetkého, čo pevne stojí. Čiže hovoríme nielen o stenách a streche, no patria sem napríklad aj okná, dvere, omietky, vaňa, kotol, prípadne zabudovaná kuchynská linka.

Poistenie domácnosti pre zmenu zahŕňa poistenie všetkých hnuteľných vecí, ako napríklad nábytku, elektroniky, peňazí, vkladných a šekových knižiek, platobných kariet, kobercov, šatstva či obuvi, dokonca aj kníh alebo kuchynských riadov. 

 

Na poistnej sume nešetrite

Najčastejšou chybou, ktorej sa klienti dopúšťajú pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti, je stanovenie nízkej poistnej sumy, ktorá nezodpovedá reálnej hodnote majetku. Ide o tzv. podpoistenie. Často sa totiž stáva, že ako poistnú sumu ľudia uvedú čiastku, ktorú im banka poskytla ako úver. Výška úveru sa však vôbec nemusí zhodovať s reálnou hodnotou nehnuteľnosti, nehovoriac o tom, že cena nehnuteľnosti zvykne časom skôr stúpať než klesať.

Ak stanovujeme výšku poistnej sumy domácnosti, je len na nás, aby sme naozaj dôkladne zvážili skutočnú hodnotu všetkých vecí, keďže výšku poistnej sumy si určuje každý sám. Pri vzniknutej udalosti totiž poisťovňa môže preplatiť vzniknuté škody len do výšky vami uvedenej sumy. 

Aktualizácia poistnej zmluvy

Keďže sa ceny nehnuteľností neustále menia a s tým aj hodnota nášho majetku či interiérového vybavenia, je dôležité nežiť v ilúzii, že uzatvorenie jedinej zmluvy pre nás bude postačujúce na veky vekov.

Je potrebné mať na pamäti, že svoju poistku by sme mali z času na čas aktualizovať. Držať si prehľad v aktuálnych cenách nehnuteľností nie je pre bežného smrteľníka vôbec jednoduché, práve preto je tu k dispozícii možnosť nastavenia tzv. indexácie. Tá berie do úvahy aktuálne ceny nehnuteľností, na základe ktorých sa každoročne upravuje výška vášho poistného.

 

Na čo všetko si môžete poistiť domácnosť?

V poisťovni UNION si môžete vybrať z troch základných balíčkov poistení domácnosti, a to: Domácnosť, Domácnosť PLUS a Domácnosť EXTRA. Ich výhodou je, že poistenia sa vzťahujú aj na bicykel, lyže a iné športové potreby mimo domácnosti. Balíky sa navzájom líšia množstvom položiek, ktoré pokrývajú, a je len na vás, aký rozsah vám vyhovuje najviac. Sú to napríklad:

 • asistencia pri poruche, pomoc zámočníka,
 • živelná udalosť,
 • odcudzenie,
 • voda z vodovodných zariadení,
 • povodeň a záplava,
 • vandalizmus, poškodenie zámkov,
 • škody od voľne žijúcich zvierat,
 • rozbitie skla, zadymenie,
 • náklady na náhradné doklady.
 • V prípade poistnej udalosti poistenie kryje aj náklady na likvidáciu a odvoz trosiek, plus si môžete pripoistiť zodpovednosť za škodu alebo elektroniku. 

Poistenie nehnuteľnosti je základom ochrany vášho domova

Aj v prípade tohto poistenia si môžete zvoliť v Unione z troch balíkov: Domov, Domov PLUS a Domov EXTRA. Udalosti, ktoré pokrývajú naše balíky poistenia nehnuteľnosti, sú takmer identické s vyššie uvedenými o poistení domácnosti. Poistenie kryje škody už od 50 EUR a takisto si môžete pripoistiť garáž, prípadne inú nehnuteľnosť (napríklad plot alebo pivnicu) a tiež zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Poistenie majetku by malo byť v dnešnej dobe samozrejmosťou pre každého, komu záleží na jeho domove. Lebo zabrániť živelnej pohrome nie je v ľudských silách. Napraviť jej škody však dokážeme.

 

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia