Zdieľať

Podporili sme výzvu Asociácie na ochranu práv pacientov

Union
Union zdravotná poisťovňa sa rozhodla podporiť výzvu Asociácie na ochranu práv pacientom k platbe za poistenca štátu na úrovni 4,5 percenta z priemernej mzdy. AOPP adresovala túto výzvu poslancom a poslankyniam, vláde aj prezidentke SR.
Union

V súvislosti so schvaľovaním rozpočtu pre rok 2023 podpísali výzvu okrem pacientov aj ďalšie kľúčové inštitúcie a združenia slovenského zdravotníctva od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti cez lekárov, lekárky a sestry až po zdravotné poisťovne.

Výzvu zaslala prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová poslancom, vláde a prezidentke Slovenskej republiky dňa 12. decembra 2022 v nasledovnom znení:

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

Všetci dnes veľmi citlivo vnímame kritický stav nášho zdravotníctva, ktoré v dôsledku nesystémových zmien a nedostatočného financovania neprináša adekvátnu hodnotu pre pacienta.
Všetci chceme túto situáciu zmeniť. Chceme prinášať pozitívne systémové zmeny, zastaviť odchod zdravotníkov do zahraničia, zvyšovať kvalitu a prinášať hodnotu pre pacienta, pretože každý z nás je aj pacientom a zdravotnú starostlivosť bude potrebovať.
Je potrebné konať tu a teraz, a preto sa so žiadosťou o podporu a pomoc obraciame na Vás, poslancov NR SR. Sme v situácii, kedy zdravotníctvo potrebuje aj Vašu podporu a nesmieme sa k nemu obrátiť chrbtom.
Okrem nesystémových rozhodnutí je jednou z kľúčových príčin nedostatku zdrojov v zdravotníctve extrémne nízka platba štátu za svojich poistencov. Títo tvoria takmer 60 percent všetkých poistencov na Slovensku a ide o tých najzraniteľnejších – dôchodcov, deti, nezamestnaných, mamičky na materskej, osoby v hmotnej núdzi a ďalšie zraniteľné skupiny
Napriek mnohým apelom, rozpočet pre rok 2023 nebol pripravovaný so zástupcami odbornej verejnosti. Takýto rozpočet nie je dobrou správou pre slovenských pacientov ani pre zdravotníkov. Nevytvára priestor pre potrebné systémové zmeny, nezabráni odchodu zdravotníkov do zahraničia, nezabezpečí zvyšovanie kvality a zlepšovanie služieb pre pacienta. Naopak opäť prináša netransparentnosť, nestabilitu, neistotu a opäť bude potrebné dofinancovanie sektora.

Preto pre rok 2023 Vás prosíme vrátiť sa k platbe za poistenca štátu na úrovni 4,5 percenta z priemernej mzdy z pred dvoch rokov, ktorá dokáže finančne zastabilizovať situáciu v našom zdravotníctve. A v budúcnosti prejsť na úroveň 5 percent z priemernej mzdy, a to v závislosti od prínosu, ktorý zdravotný systém prinesie slovenským občanom.

Pre rok 2023 ide o sumu približne 54,5 eur mesačne, čo je stále výrazne menej ako v susednom Česku, kde bude štát za svojich poistencov od januára 2023 platiť približne 78 eur mesačne, čo je až o 43 percent viac. Veľmi často sa porovnávame so susedným Českom, čo pri takomto financovaní žiaľ nie je možné, vzďaľujeme sa kvalite zdravotnej starostlivosti v susedných krajinách a najviac na to dopláca slovenský pacient.

Uvedený návrh:
• zabezpečí stabilné a predvídateľné financovanie a zabráni účelovým politickým rozhodnutiam ako viazanie finančných prostriedkov alebo dofinancovanie na poslednú chvíľu v priebehu roka;
• zabezpečí základné financovanie aj v prípade rizika patovej situácie v parlamente alebo vo vláde, a tiež umožní financovať zdravotníctvo v prípade rozpočtového provizória;
• zníži aspoň čiastočne priepastný rozdiel medzi slovenským a českým zdravotníctvom;
• zabezpečí krytie zvýšených miezd pre rok 2023 prijaté po výpovediach lekárov;
• zabezpečí zdroje aj pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa cítia diskriminovaní potom ako boli zvýšené mzdy len pre zdravotníkov v ústavných zariadeniach;
• zabezpečí pacientom dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok.

Naším jediným cieľom je zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť teraz aj v ďalšom období pre všetkých obyvateľov Slovenska. Aby každý z nás dostal kvalitnú zdravotnú starostlivosť vtedy, keď ju bude potrebovať.
Preto veríme, že podporíte predložený pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Asociácia na ochranu práv pacientov
OZ Slovenský pacient
Slovenská lekárska komora
Slovenská komora zubných lekárov
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
Zväz ambulantných poskytovateľov
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska
Asociácia nemocníc Slovenska
Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení
Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie
Asociácia slovenských kúpeľov
Slovenská lekárska únia špecialistov
Dôvera zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.