Zdieľať

Počet poistencov a poisteniek Union zdravotnej poisťovne sa zvýšil aj tento rok

Union
Union zdravotná poisťovňa dokázala zvýšiť počet svojich poistencov aj tento rok. Potvrdzujú to výsledky aktuálnej prepoisťovacej kampane, oznámené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na základe ktorej Union zdravotná poisťovňa privíta vyše 47-tisíc nových poisteniek a poistencov.
Union

Od 1. januára 2023 bude Union zdravotná poisťovňa zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre takmer 650-tisíc poistencov a poisteniek.

Riaditeľka sekcie zdravotného poistenia a členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková hodnotí každoročný nárast poisteniek a poistencov ako jasný signál, že ľudí oslovuje vysoká kvalita starostlivosti o poistencov a poistenky a ich zdravie. A to aj napriek tomu, že sme neminuli obrovské sumy na marketingovú kampaň.

„Existujúcich poistencov a poistenky naša starostlivosť utvrdzuje v tom, že si vybrali zdravotnú poisťovňu na Slovensku s vysoko kvalitnými službami. Svoje pozitívne skúsenosti zdieľajú so svojimi rodinami a známymi, ktorým záleží na zdraví a chcú rovnako pre seba získať špičkovú starostlivosť, ktorú ponúka naša zdravotná poisťovňa. Z príchodu nových klientov a klientok sa tešíme a zároveň úprimne ďakujeme našej vernej klientele za jej priazeň,“ povedala.

Union zdravotná poisťovňa je priekopníčkou preventívnych benefitov na Slovensku

Union zdravotná poisťovňa má dlhodobo najširšiu ponuku zdravotných benefitov na Slovensku pre všetkých – od detí až po dospelých.

Stalo sa už nepísaným zvykom, že tie najatraktívnejšie benefity najprv zavedie Union a následne ich konkurencia „okopíruje“. To bol príklad podľa intenzity využívania dvoch najpopulárnejších benefitov: príspevku 150 eur na zuby a 150 eur na oči.

V internom prieskume poistencov a poisteniek, v ktorom sa Union zdravotná poisťovňa pýtala na atraktivitu a využívanie benefitov, vyšlo vysoko aj vrátenie doplatkov na lieky pre deti do 18 rokov bez obmedzenia.

Bola to takisto Union zdravotná poisťovňa, ktorá ako prvá začala intenzívne propagovať preventívne prehliadky a zaviedla skríningové vyšetrenia vybraných druhov rakoviny ešte predtým, ako k tomuto kroku pristúpil štát.

Výsledkom je, že poistenky a poistenci Union zdravotnej poisťovne majú nárok na skoršie preventívne vyšetrenia (test okultného krvácania od 40 rokov veku namiesto štandardných 50 rokov a cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice už od 18 rokov – podľa zákona je až od 23 rokov), prístup k modernejším vyšetrovacím metódam plne hradeným zo zdravotného poistenia (LBC metóda vyšetrenia cytológie pri skríningu rakoviny krčka maternice, marker p2PSA pre skoré odhalenie rizika rakoviny prostaty – index zdravej prostaty PHI) a nárok na extra vyšetrenia (vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu každé dva roky, stanovenie Ankle–Brachial indexu, ktorý predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody, Test mentálneho zdravia pre včasné odhalenie porúch pamäti).

Union zdravotná poisťovňa tiež začala ako prvá zdravotná poisťovňa svojim poistencom a poistenkám odosielať pripomienku, aby na preventívnu prehliadku nezabudli.

V rámci preventívnych programov pre zamestnancov Union zdravotná poisťovňa organizuje Dni zdravia. Sú to ucelené zdravotné akcie so zameraním na edukáciu, prevenciu a osvetu. Zahŕňajú kombináciu prednášok, tréningov s využitím zdravotníckych pomôcok, zdravotných testov a meraní s možnosťou konzultácie s lekárom.

„Spolu s našimi poistenkami a poistencami nám osobitne záleží na tom, aby každý človek zostal čo najdlhšie pri plnom zdraví. Je to vidieť na našej širokej ponuke preventívnych benefitov zo všetkých zdravotných poisťovní. Aj to je jeden z dôvodov, prečo k nám každý rok prichádzajú noví poistenci a poistenky,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Union Kristína Baluchová.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.