Zdieľať

Počet ľudí vyhľadávajúcich psychologickú pomoc rastie. Liečiť sa môžu aj online

Dopyt po službách psychológov bol vysoký aj pred tým, než sa na nás spustila vlna pandémie. V posledných dvoch rokoch však pomoc s psychickými problémami vyhľadáva čoraz viac ľudí.

„Podľa našich štatistík navštívilo v roku 2020 ambulanciu psychológa osemtisícsto ľudí, o rok na to ich bolo už takmer deväťtisícpäťsto. V ambulanciách psychiatrov je situácia ešte vážnejšia – kým v roku 2020 ju navštevovalo tridsaťtisícdvesto poistencov Unionu, v roku 2021 ich bolo až tridsaťdvatisícosemsto,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Zo štatistík vyplýva, že psychické problémy trápia viac mužov, ako ženy. Najväčší nápor na ambulancie je v Košickom a Prešovskom kraji, nasleduje Banskobystrický a Bratislavský kraj. „Čakacie listiny sa v odbore psychológia ani psychiatria nevedú, nevieme preto povedať presnú dobu čakania na vyšetrenie v týchto ambulanciách. V pandemickom období však vnímame zvýšený záujem poistencov a poisteniek o tieto odbornosti,“ vysvetľuje revízna lekárka Unionu Ingrid Dúbravová.

Najčastejšie diagnózy, ktoré trápia Slovákov:

Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
Epizóda stredne ťažkej depresie
Adaptačné poruchy
Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: syndróm závislosti
Panická porucha [epizodická záchvatová úzkosť]
Organická afektívna porucha
Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov
Paranoidná schizofrénia

Nakoľko dopyt po liečbe duše je skutočne obrovský, Union prichádza s novým benefitom pre svojich poistencov a poistenky – poskytne im zľavu 15 % na sedenia u psychológov, ktorí sú združení na platforme Ksebe.

„Na internetovej stránke si môžete jednoducho pozrieť profily jednotlivých psychológov, vidíte, kedy majú najbližší voľný termín, koľko sa u nich platí, aj čomu presne sa vo svojej praxi venujú. Netreba obvolávať ambulancie, aby ste sa dozvedeli, že vlastne neberú nových pacientov,“ vysvetľuje B. Dupaľová Ksenzsighová.

Podľa revíznej lekárky spočíva obrovský benefit práve v dostupnosti týchto psychológov. „Často sa totiž stáva, že človek, ktorý má nejaký psychický problém, sa ešte z posledných síl snaží vyhľadať odborníka, a keď niekam zavolá, kde ho odmietnu, lebo majú plno, nemá ďalej silu to riešiť a jeho zdravotný stav upadá. Aj u psychických problémov, rovnako ako u tých fyzických, je problém vždy ťažšie riešiť, keď už je v pokročilom štádiu,“ upozorňuje lekárka Ingrid Dúbravová.

Platforma Ksebe

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.