Zdieľať

Onko skríning preukázal pozitívny nález u každého tretieho poistenca

Aj tento rok sme našich vybraných poistencov pozvali na Onko skríning. Výsledky tentokrát prekvapili, zž každý tretí poistenec mal pozitívny nález. Viac o Onko skríningu a ako sa chrániť pred vážnymi ochoreniami sa dočítate v článku.

Výsledky tohtoročného Onko skríningu prekvapili

Union zdravotná poisťovňa už niekoľký krát po sebe pozvala v rámci prevenčných aktivít vybraných poistencov na Onko skríning. Tento rok výsledky prekvapili, každý tretí poistenec mal pozitívny nález. Prevencia pred akýmkoľvek ochorením je základom, ako sa vyhnúť zdravotným komplikáciam, alebo dokonca vážnejším chorobám, ako je napríklad rakovina. Cieľom Onko skríningu je včas identifikovať vznikajúce nádorové alebo zápalové zmeny, ktoré by mohli viesť k onkologickým ochoreniam a postarať sa o správnu liečbu. Pozvaní boli poistenci od 45 rokov, u ktorých je riziko vzniku onkologických chorôb vyššie.

Union ako jediná zdravotná poisťovňa spustila skríningový program založený na adresnom pozývaní na preventívne prehliadky. Tento rok bolo oslovených takmer 16 000 poistencov, ktorí prevenciu dlhodobo zanedbávajú. V listoch si poistenci vo veku od 45 rokov, ktorí v uplynulých piatich rokoch neabsolvovali preventívnu prehliadku, našli pozvánku k všeobecnému lekárovi, ktorý vykoná test na okultné krvácanie v stolici, na preventívnu prehliadku ku gynekológovi, ktorý odoberie ster z krčka maternice na cytologické vyšetrenie, na mamografické vyšetrenie prsníkov s uvedením adresy vybraného mamografického pracoviska a na preventívnu prehliadku k urológovi. To všetko ku konkrétnym lekárom a najbližšie k miestu trvalého bydliska poistenca.

„Na preventívne prehliadky a vyšetrenia, ktoré dokážu odhaliť vybrané onkologické ochorenia vo včasnom štádiu, prišlo približne 10% z tých, ktorých sme pozvali. Doslova šokujúce však je, že až takmer pri 30% z našich poistencov boli na týchto preventívnych prehliadkach odhalené nádorové alebo zápalové zmeny rôzneho typu a rozsahu,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková. Ako doplnila, výsledky dokazujú, že v niektorých prípadoch si vďaka tomu zachránili život. 

„Najvyšší počet pozitívnych nálezov sme zaznamenali pri vyšetrení skrytého krvácania v stolici, ktoré sa vykonáva pri preventívnej prehliadke u všeobecného lekára – takmer 40%. Tento  pomerne vysoký počet pozitívnych výsledkov OK testu potvrdzuje vysokú incidenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka v slovenskej populácii,“ uviedla Miroslava Jurčáková, kooridnátorka skríningového programu Union zdravotnej poisťovne.

Rastúci počet onkologických ochorení na Slovensku zvyšuje aj náklady na liečbu pacientov s touto diagnózou. V minulom roku uhradila Union zdravotná poisťovňa za liečbu onkologických pacientov viac ako 20 miliónov eur,  čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast až o 7 miliónov eur. Okrem toho, liečba včas zachyteného ochorenia je pre pacienta menej náročná z hľadiska financií a tiež z hľadiska kvality jeho života.

Nikto z nás by nemal zanedbávať svoje zdravie a mali by sme venovať pozornosť prevencii a preventívnym prehliadkam. Union zdravotná poisťovňa ponúka svojim poistencom viacero výnimiek práve v rámci prevenného programu, akými sú napríklad vyšetrenie potravinovej intoleranciecytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternicepreventívne vyšetrenie rakoviny prostatypreventívne vyšetrenie hrubého čreva a konečníka a za pravidelne absolvované preventívne prehliadky svojich poistencov navyše odmení poukážkou na nákup.

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20% zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia