Zdieľať

Máte doma dvanásťročné dieťa? Vakcína proti rakovine bude plne hradená

Už od 1. mája 2022 začne Union zdravotná poisťovňa uhrádzať v plnej sume vakcínu proti HPV vírusu všetkým deťom – teda dievčatám, aj chlapcom, ktorí majú 12 rokov.

Podľa odborníkov je totiž v tomto veku vakcína najúčinnejšia. „Deťom, ktoré sú staršie, teda majú 13 až 16 rokov, budeme tak ako doteraz, poskytovať 50 % príspevok na túto vakcínu v rámci nášho benefitu,“ dodáva Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Union zdravotnej poisťovni.

HPV (ľudský papilomavírus) je vírus, ktorý spôsobuje rôzne druhy onkologických ochorení – napríklad rakovinu krčka maternice, či análneho otvoru. Očkovanie môže jeho negatívne pôsobenie v organizme značne obmedziť – podľa aktuálnej štúdie z Británie, bol zaznamenaný až o osemdesiatsedem percent nižší výskyt rakoviny krčka maternice u dievčat, ktoré boli zaočkované vo veku 12 rokov.

V zahraničí je toto očkovanie veľmi obľúbené – napríklad v Česku je zaočkovaných šesťdesiat percent dievčat a tridsať percent chlapcov. V Rakúsku je podiel zaočkovaných dievčat rovnako šesťdesiat percent a chlapcov až štyridsať percent. Najvyšší podiel zaočkovaných dievčat je v Maďarsku, a to až na úrovni sedemdesiat percent.

„Predpokladáme, že plná úhrada vakcíny dvanásťročným deťom, ako aj možnosť využiť nami ponúkaný benefit, značne zvýši záujem u rodičov o toto očkovanie, “ vysvetľuje E. Májeková. Podľa dát Union zdravotnej poisťovne očkovanie proti HPV v roku 2020 absolvovalo 1 673 poistencov a poisteniek – z toho 1 254 žien. O rok neskôr, teda v roku 2021, to už bolo 1 919 poistencov a poisteniek – z toho 1 427 žien.

Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.