Zdieľať

Telemedicína zaznamenala počas pandémie obrovský nárast

Zdravotníci s pacientmi stále viac komunikujú aj prostredníctvom hovoru, emailu alebo sms správy. Union zdravotná poisťovňa začala už v počiatkoch pandémie preplácať výkony spojené s telemedicínou a záujem o ňu stále rastie.

„Kým v roku 2020 vyplatila Union zdravotná poisťovňa za výkony telemedicíny 279 917 eur, vlani to už bolo 1 003 872 eur. Ide teda o nárast dvestopäťdesiatosem percent, ktorý sa len tak nevidí,“ uvádza hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

V rámci telemedicíny sú lekárom preplácané napríklad konzultácia zdravotného stavu cez email, telefonický hovor alebo sms, ďalej konzultácia stavu pacienta cez videohovor, výkon predpisu elektronického receptu a tiež krízová psychoterapeutická intervencia. Za dva roky eviduje Union zdravotná poisťovňa takmer 2 188 000 preplatených výkonov, z toho v súvislosti s diagnózou COVID-19 išlo o 314 236 výkonov.

Najväčší záujem o telemedicínu bol v Košickom a Prešovskom kraji

Kým v Žilinskom kraji bol počet výkonov v rámci telemedicíny za dva roky 149 817, pre porovnanie, v Košickom išlo až o 414 102 výkonov. Elektronicky so svojimi lekármi často komunikovali aj Prešovčania (395 630 výkonov) a Banskobystričania (260 988 výkonov). Naopak, najmenej túto medicínsku formu styku preferovali v Trenčianskom (120 002 výkonov) a v Trnavskom kraji (130 420 výkonov za dva roky pandémie).

Telemedicínu využívajú najmä praktickí lekári

Pacienti využívali telemedicínu podľa dostupných štatistík predovšetkým pre komunikáciu svojho zdravotného stavu so všeobecným lekárom alebo lekárom pre deti a dorast. Telefonická, emailová alebo sms-ková komunikácia je však využívaná aj v ambulanciách rôznych špecialistov.

Pre ochorenie covid-19 ju najčastejšie využívajú pacienti pri komunikácii s pneumológom, klinickým imunológom a alergoliógom a infektológom. Mimo ochorenia covid-19 sú to gynekologické a pôrodnické ambulancie, klinický imunológ a alergiológ, psychiater, diabetológ či neurológ.

„Telemedicína odbremeňuje ambulancie aj pacientov a prispieva k efektívnejšiemu manažmentu starostlivosti. Ale samozrejme zdôrazňujeme, že telemedicína nie je vhodná pre každého pacienta a nemôže byť využívaná na úkor kvality zdravotnej starostlivosti”, poznamenala na záver hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne, Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.