Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa zazmluvnila tento rok viac ako dvesto nových ambulancií

zazmluvnení lekári UZP
Za uplynulých šesť mesiacov sa zmluvná sieť ambulancií v Union zdravotnej poisťovni poriadne rozrástla.
zazmluvnení lekári UZP

Zmluvy s poskytovateľmi sa rozšírili o ďalších 136 ambulancií špecializovanej ambulantnej starostlivosti, 98 zubno-lekárskych ambulancií a 14 gynekologicko-pôrodníckych ambulancií,“ približuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Celkovo tak má poisťovňa uzatvorených už viac ako 11 400 zmlúv s poskytovateľmi od východu až po západ krajiny. Podľa jej slov sú však na Slovensku stále odbornosti, v ktorých špecialisti chýbajú. Ide napríklad o pneumológov, endokrinológov, imunológov, neurológov a psychiatrov, ale aj kardiológov, po ktorých je aktuálne najväčší dopyt.

„Ak sa nám v týchto odbornostiach prihlásia ďalší lekári, veľmi radi ich čo najskôr zazmluvníme,“ hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione.

Už počas prvého polroka zaznamenal Union nárast počtu pacientov ošetrených u špecialistov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zvýšený dopyt poistencov po týchto vyšetreniach dokazuje, že ďalšie zazmluvňovanie je racionálnym krokom.

Stále tiež ostáva v platnosti bezlimitné prostredie pre fakturovanie výkonov v prípade ambulantných špecialistov. „V tomto roku sme všeobecným lekárom, špecialistom, gynekológom a zubným lekárom navyšovali úhrady za ich výkony a naďalej budeme uhrádzať aj výkony telemedicíny,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

„Nových lekárov zazmluvňujeme nad rámec verejnej minimálnej siete, pretože chceme pre našich poistencov a poistenky zabezpečiť nadštandardnú sieť zmluvných poskytovateľov s čo najlepšou dostupnosťou a kvalitou zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje Elena Májeková.

Ako ďalej dodáva, v tempe zazmluvňovania a v počte zazmluvnených poskytovateľov je Union zdravotná poisťovňa lídrom na Slovensku a pochváliť sa môže aj tým, že požiadavky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dokáže poisťovňa vybaviť veľmi rýchlo.

„Poskytujeme maximálnu súčinnosť, vrátane osobnej asistencie – napríklad aj pri aktivácii elektronických služieb (eRecept, online pobočka), ktoré sú potrebné pri poskytovaní a fakturovaní zdravotnej starostlivosti,“ hovorí Elena Májeková.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.