Zdieľať

Výška preddavkov pre SZČO sa od januára mení

Union zdravotná poisťovňa
Živnostníci a samoplatitelia budú v tomto roku platiť vyššie odvody, informujeme našich poistencov a poistenky o nových sadzbách.
Union zdravotná poisťovňa

Z dôvodu legislatívnej zmeny, ktorá zvyšuje sadzbu poistného, dochádza od  1. januára 2024 aj k zmene výšky preddavkov pre všetkých samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

„Pre samoplatiteľov a SZČO sa zvyšuje sadzba poistného z pôvodných 14 % na 15 %, minimálna výška preddavku pre rok 2024 je 97,80 eur. Pre osoby so zdravotným postihnutím sa zvyšuje sadzba poistného z pôvodných 7 % na 7,5 %, minimálna výška preddavku pre rok 2024 je teda 48,90 eur,“ informuje hovorkyňa Kristína Baluchová.

Union pripravil pre svojich poistencov a poistenky edukačnú komunikáciu prostredníctvom viacerých kanálov. „Je dôležité vedieť, že pôvodná výška preddavkov pre rok 2024, ktorá poistencom bola vypočítaná a oznámená v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2022, je neplatná z dôvodu zákonom schválenej zvýšenej sadzby poistného. Novú výšku preddavku môžu poistenci nájsť v mobilnej aplikácii či v online pobočke na začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca,“ vysvetľuje Baluchová.

Poistenci a poistenky si teda výšku preddavku za mesiac január môžu zistiť na začiatku februára. Vypočítať si ju môžu aj prostredníctvom praktickej webovej kalkulačky – www.union.sk/kalkulacka-preddavkov-szco. Preddavok za január 2024 je potrebné uhradiť v novej výške najneskôr do 8. februára 2024.

„Počas januára sme s našimi poistencami intenzívne komunikovali, aby sme ich pripravili na potrebné zmeny. Odoslali sme niekoľko tisíc SMS správ a listov poštou. V posledný januárový deň zašleme všetkým našim poistencom, ktorí sú samoplatitelia alebo SZČO, e-mail s kompletným prehľadom informácií. Plánujeme tiež push notifikácie cez mobilnú aplikáciu a dodatočné SMS ako pripomienku blížiaceho sa termínu splatnosti preddavku poistného za január 2024. Ak poistenci nebudú mať správne uhradený preddavok, budeme s nimi v priebehu februára naďalej komunikovať,“ uzatvára za Union zdravotnú poisťovňu Baluchová.

Poistenci a poistenky sa v prípade otázok môžu kedykoľvek obrátiť na zákaznícke centrum telefonicky či e-mailom. Informovať sa môžu aj osobne v pobočkách po celom Slovensku.

 

Martina Harsanyiova

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.