Zdieľať

Naše nové poistenky a poistenci nie sú povinní navštíviť pobočku svojej predošlej poisťovne

Union
Dostali sme množstvo vážnych podnetov od našich nových poistencov a poisteniek o tom, že ich bývalá zdravotná poisťovňa vyzýva k návšteve pobočky.
Union

„Naši noví poistenci a poistenky dostali zo svojej predošlej zdravotnej poisťovne znepokojujúci list, ktorým ich Všeobecná zdravotná poisťovňa vyslovene žiada, aby navštívili ich pobočku,“ informuje riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková. „Z nášho pohľadu ide o veľmi nevhodný postup konkurencie, ktorá chce takto svojich bývalých poistencov a poistenky na osobnom stretnutí v pobočke motivovať k spochybneniu voľby novej zdravotnej poisťovne. Podali sme preto aj podnet na výkon dohľadu Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.“

V listoch, ktoré naši noví poistenci a poistenky obdržali, sa explicitne uvádza, že výber zdravotnej poisťovne je zodpovedné rozhodnutie, od ktorého závisí rozsah starostlivosti o zdravie klientov, dostupnosť inovatívnych liekov, ale napríklad aj možnosti liečby v cudzine.

„Naši klienti a klientky tak môžu získať mätúci dojem, že starostlivosť o ich zdravie môže byť v našej zdravotnej poisťovni obmedzená. Radi by sme týmto ubezpečili všetkých našich nových poistencov a poistenky, že to tak nie je a že určite nie sú povinní navštíviť pobočku svojej bývalej poisťovne, aj keď ich k tomu list konkurencie vyzýva,“ uvádza hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.

Podnet na prešetrenie, ktorý Union zaslal ÚDZS, upozorňuje na fakt, že Všeobecná zdravotná poisťovňa v liste naznačuje, že prepoistenie do inej zdravotnej poisťovne sa mohlo udiať klamlivým spôsobom a že pri prepoisťovaní dochádzalo k poskytovaniu klamlivých, zavádzajúcich či poplašných informácií, čim očierňuje aj Union zdravotnú poisťovňu.

„Náklady na rozosielanie takýchto listov tisíckam poistencov a poistenkám, ktorí si vybrali novú zdravotnú poisťovňu, museli byť veľmi vysoké. Aj z hľadiska hospodárenia vnímame takúto komunikáciu ako vyslovene zbytočnú a nevhodnú,“ dodáva za Union Elena Májeková.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.