Atoms/icons/24/grey/info-24

V piatok 30. 9. 2022 sme pre vás predĺžili otváraciu dobu kontaktných miest až do 20:00 hod. 

Atoms/icons/24/grey/info-24
Od 1. 8. 2022 už nie je potrebné zasielať prihlášku pre novorodenca do zdravotnej poisťovne. Jeho poistenie vzniká automaticky v rovnakej poisťovni ako je poistená matka. 
Zisti viac.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Iba Union zdravotná poisťovňa má zmluvu so všetkými neurorehabilitačnými nemocnicami

mŕtvica postihuje najmä starších mužov
Porážka, či mŕtvica (NCMP – náhla cievna mozgová príhoda) podľa štatistík Union zdravotnej poisťovne najčastejšie postihuje mužov vo veku 60 až 69 rokov. Pacientov s touto diagnózou je však len o niečo menej už vo vekovej skupine 50 až 59 rokov.
mŕtvica postihuje najmä starších mužov

V minulom roku to bolo spolu viac ako 7 200 poistencov a poisteniek Unionu, pričom napríklad v roku 2019 to bolo 5 900 ľudí.

Cievna mozgová príhoda sa teda zďaleka netýka iba seniorov a senioriek, na pozore sa musia mať aj mladšie ročníky. No a najnovšie aj tí ľudia, ktorí prekonali ochorenie covid-19.

„V týchto „koronových rokoch“ nám stúpli počty ľudí, ktorých mŕtvica postihla v mladšom veku. Konkrétne hovoríme o štyridsiatnikoch, pričom štatistiky sú veľmi podobné u mužov, ako aj u žien,“ hovorí revízna lekárka Unionu Ingrid Dúbravová.

Dobrá správa je, že náš systém zdravotníctva už v predchádzajúcich rokoch prijal opatrenia na zníženie tzv. odvrátiteľných úmrtí a vytvoril sieť funkčných nemocničných „stroke centier“. Tie sú skoordinované so systémom záchrannej zdravotnej služby, ktorý poskytuje akútnu, život zachraňujúcu zdravotnú starostlivosť.

Po prepustení z nemocnice je zásadná rehabilitácia

Po prepustení z nemocnice pacient a jeho príbuzní riešia, ako ďalej pokračovať v liečbe či rehabilitáciách. Možností je viacero.

„Kto preferuje doliečenie doma, má k dispozícii širokú sieť našich zmluvných Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré v spolupráci s obvodným lekárom naplánujú a poskytnú potrebnú ošetrovateľskú rehabilitáciu, alebo služby fyzioterapeuta,“ hovorí Dajana Petríková, z Nákupu ústavnej a ošetrovateľskej starostlivosti v Union zdravotnej poisťovni.

Ako ďalej vysvetľuje, pre poistencov a poistenky, ktorých zdravotný stav si vyžaduje intenzívnejší typ rehabilitácie, môže Union zdravotná poisťovňa sprostredkovať špecializovanú lôžkovú starostlivosť naprieč Slovenskom.

Liečbu v takomto zariadení indikuje ošetrujúci ambulantný lekár pacienta či pacientky. Žiadosť o súhlas s týmto druhom terapie zasiela do zdravotnej poisťovne priamo nemocnica, pre ktorej starostlivosť sa pacientka alebo pacient rozhodol.

Sieť zmluvných zariadení Unionu so špičkovým materiálno-technickým vybavením a profesionálne vyškoleným a skúseným personálom tvoria:

FBLR nemocnica sv. Michala v Číži
Rehabilitačná nemocnica Hlohovec
NRC Kováčová (len NCMP liečená invazívnym zákrokom)
Vitalita Lehnice
SANOM Bratislava

„Jedine Union zdravotná poisťovňa má zmluvy so všetkými piatimi neurorehabilitačnými nemocnicami na Slovensku,“ dodáva Dajana Petríková.

Martina Harsanyiova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.