Zdieľať

Nové priateľstvá počas liečebných procedúr. Takto trávia deti leto v kúpeľoch

deti v kúpeľoch
Letné prázdniny nie sú vždy len o oddychu, dovolenke a šantení s kamarátmi. Mnohé deti strávia časť prázdnin v kúpeľoch, aby nemuseli dlho doháňať školské povinnosti. Ako liečebný pobyt pre deti vyzerá, s akými najčastejšími diagnózami deti prichádzajú a čo zvyknú robiť počas voľného času, sme sa pýtali MUDr. Martiny Tomášikovej, pôsobiacej v kúpeľoch Číž.
deti v kúpeľoch

Najprv povinnosti, potom radosti

Kúpeľná liečba, či už pre detských, alebo dospelých pacientov, je do veľkej miery podobná. Deti, rovnako ako dospelí, absolvujú množstvo procedúr, ktoré majú za úlohu zlepšiť ich zdravotný stav.

Kým sa dospelí v čase svojho osobného voľna vedia postarať sami o svoj program, u detí platí odlišný režim: „Pobyt detí bez sprievodu má svoj denný režim, ktorý sa dodržiava. Okrem absolvovania procedúr je to aj školské vyučovanie, voľnočasové aktivity a v neposlednom rade čas na oddych. O voľnočasové aktivity a sprievodný program sa starajú animátori a vychovávatelia, ktorí sú tiež nevyhnutnou súčasťou tímu”, približuje, ako vyzerá liečebný pobyt u detí, rehabilitačná lekárka MUDr. Martina Tomášiková z Kúpeľov Číž.

Počas školského roka musia detskí pacienti absolvovať aj vyučovanie v školách blízko zdravotníckych zariadení. Preto sa kúpele zapĺňajú detskými pacientmi najmä v lete.

Do kúpeľov aj s rodičom

Detskí pacienti, hlavne tí najmenší, môžu prísť do kúpeľov aj so sprievodnou osobou – najčastejšie s rodičom. Pokiaľ chce byť rodič súčasťou kúpeľného pobytu, musí to uviesť v návrhu na kúpeľnú starostlivosť, ktorý vystaví pediater/-ička dieťaťa, alebo ošetrujúci lekár špecialista.

„Najčastejšie prichádzajú do kúpeľov rodičia ako sprievod pre nízky vek dieťaťa, silnú citovú väzbu na rodiča alebo pre súvisiace ťažkosti so základným ochorením, teda keď dieťa potrebuje asistenciu. Je veľmi nápomocné, keď sa pobytu zúčastní aj rodič alebo príbuzný, pretože malé deti počas procedúr lepšie spolupracujú”, opisuje výhody prítomnosti rodiča M. Tomášiková.

Väčšie deti si pobyt bez sprievodnej osoby užívajú – okrem povinností na nich totiž čakajú aj nové priateľstvá a zážitky s novými kamarátmi.

Na Slovensku liečime takmer všetko

Slovenské kúpele, či už pre dospelých, alebo detských pacientov, sú zamerané na takmer všetky typy ochorení. Doliečiť sa v nich môžu deti s onkologickým ochorením, s ochoreniami pohybového ústrojenstva, obehového či tráviaceho ústrojenstva, deti s ochoreniami dýchacích ciest, s chorobami z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, ochoreniami obličiek a močových ciest, nervovými ochoreniami, či kožnými chorobami.

„Napríklad v kúpeľoch Číž, kde pracujem, je unikátna jódo-brómová voda, vďaka ktorej máme výborné výsledky pri liečení detských pacientov s nervovými chorobami, ochoreniami pohybového ústrojenstva a chorobami z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou. Medzi najčastejšie diagnózy patria detská mozgová obrna a skolióza a z roka na rok nám pribúda viac detí s obezitou”, vysvetľuje MUDr. Martina Tomášiková.

Milovaná voda a telocvik z povinnosti

Pre každé dieťa je liečebný plán šitý na mieru a to tak, aby zohľadňoval jeho ochorenie a aktuálny zdravotný stav. Zo všetkých typov procedúr je jedna, ktorú deti zbožňujú a jedna, ktorú absolvujú len z povinnosti: „Väčšina detí má v obľube procedúry v bazéne vo forme hydrokinezioterapie, čiže cvičenia vo vode, ale nepohrdnú ani klasickou masážou. S čím sa pasujeme viac, je klasický liečebný telocvik, ktorý je pritom dôležitou súčasťou liečby. Snažíme sa ho realizovať hravou formou, aby sme dosiahli želaný efekt”, opisuje rehabilitačná lekárka.

S Union zdravotnou poisťovňou až štyri týždne


Kúpeľná liečba trvá spravidla tri týždne, teda dvadsaťjeden dní. Union zdravotná poisťovňa ako jediná prepláca deťom aj dlhší, štvortýždňový pobyt, čím v kúpeľoch môžu stráviť až dvadsaťosem dní. Union zdravotná poisťovňa má uzatvorené zmluvy s mnohými kúpeľnými zariadeniami. Po schválení kúpeľnej starostlivosti poisťovňa zašle rodičom aj zoznam, z ktorého si pre svoje dieťa vyberú kúpele.

Potom sa stačí skontaktovať s pracovníkmi kúpeľov a doručiť im schválený kompletný návrh kúpeľnej starostlivosti.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.