Zdieľať

Na preventívne kolonoskopické vyšetrenie už nie je potrebný výmenný lístok

kolonoskopické vyšetrenie
Slovensko patrí ku krajinám s vysokým výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka, každý rok sa u nás diagnostikuje viac ako päťtisíc nových prípadov tohto závažného ochorenia. Väčšinou ide už o pokročilé štádiá a zbytočne tak umiera viac ako tritisíc ľudí ročne.
kolonoskopické vyšetrenie

Rakovina hrubého čreva a konečníka je však úplne vyliečiteľná, ak sa zistí včas. Pomôcť tomu môžu aj pravidelné preventívne vyšetrenia u ľudí nad päťdesiat rokov, ktoré majú potenciál zistiť, či je riziko ochorenia zvýšené.

Pri preventívnych vyšetreniach ide o test, ktorým je možné odhaliť nepatrné, okom neviditeľné množstvo krvi v stolici raz za dva roky alebo o kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa raz za desať rokov.

Union zdravotná poisťovňa v rámci svojho programu benefitov umožňuje svojim poistencom a poistenkám absolvovať uvedený test aj kolonoskopické vyšetrenie už od veku štyridsať rokov.

Preventívne kolonoskopické vyšetrenie má vysokú citlivosť. Vyšetrenie sliznice a vnútorných častí hrubého čreva lekár vykonáva pomocou kolonoskopu. Tenká hadička je ohybná a na konci má zabudované svetlo. Okrem detailnej prehliadky sliznice a steny čreva umožňuje odstránenie prípadného polypu alebo odber vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie.

Vďaka tomu je možné včas odhaliť, či je prípadný nález zhubný alebo nie. „Preventívnu kolonoskopiu môžu poistenci a poistenky Union zdravotnej poisťovne od 1. decembra 2022 absolvovať bez výmenného lístka od všeobecného lekára,“ informuje hovorkyňa Kristína Baluchová.

Test na zistenie okultného krvácanie v stolici a preventívna kolonoskopia patria medzi skríningové vyšetrenia, ktoré dokážu včas odhaliť prípadné riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka.

„Oportúnny skríning je založený na dobrovoľnej účasti poistencov a poisteniek na preventívnej prehliadke u všeobecného lekára, v rámci ktorej sa vykonáva test na zistenie okultného krvácania v stolici alebo na kolonoskopickom vyšetrení. Takýto skríning beží u nás od roku 2012 a s cieľom zvýšiť účasť poistencov na tomto skríningu poskytujeme všeobecným lekárom a lekárkam príplatok za pozývanie svojich kapitovaných poistencov,“ vysvetľuje riaditeľ sekcie zdravotného poistenia Jozef Koma.

Na zvýšenie účasti spustilo Ministerstvo zdravotníctva SR aj populačný skríning, ktorý je založený na adresnom pozývaní ľudí nad päťdesiat rokov. V rámci tohoto skríningu posiela Union zdravotná poisťovňa od septembra 2021 pozývacie listy spolu s testami na zistenie okultného krvácania v stolici tým poistenkám a poistencom, ktorí uvedené vyšetrenie alebo kolonoskopiu dlhší čas neabsolvovali.

Ak lekár test prinesený poistenkou či poistencom vyhodnotí ako pozitívny, odporučí mu čo najskôr absolvovať kolonoskopické vyšetrenie.

Účasť poistencov a poisteniek  na kolonoskopickom vyšetrení v oboch skríningoch je však zarážajúco nízka.

Z celkového počtu 1 730 poistencov, ktorí mali pozitívny výsledok testu na okultné krvácanie v stolici, absolvovalo toto vyšetrenie doteraz len 175 z nich – čo je len desať percent. U 98 z nich bolo diagnostikované nádorové ochorenie v rôznych štádiách, čo potvrdzuje mimoriadny význam tohto vyšetrenia.

Všetkým poistenkám a poistencom je poskytovaná zdravotná starostlivosť v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.

„Dôvodov, prečo poistenci a poistenky neabsolvovali kolonoskopiu môže byť niekoľko: strach z vyšetrenia, neznalosť jeho priebehu a prípravy naň, problém s objednaním sa u špecialistu či neochota navštíviť všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka,“ vysvetľuje Mirka Jurčáková, koordinátorka skríningu. „Aj preto sme pre našich poistencov a poistenky pripravili prehľadnú infografiku, kde nájdu informácie o tom, čo ich čaká a ako sa majú na vyšetrenie pripraviť. Umožňujeme im absolvovať kolonoskopické vyšetrenie bez výmenného lístka a v spolupráci so všeobecnými lekármi či lekárkami plánujeme zjednodušiť systém objednávania na kolonoskopické vyšetrenie v prípade pozitívneho výsledku testu na skryté krvácanie v stolici.“

Ak by sa účasť na skríningu pohybovala okolo 70 až 80 percent, znížila by sa úmrtnosť na rakovinu hrubého čreva a konečníka o 60 percent. Náklady na liečbu včasného štádia sú niekoľkonásobne nižšie ako pri liečbe pokročilého štádia, nehovoriac o nevyčísliteľnej hodnote kvality života pri včasnom záchyte tohto neľahkého ochorenia.

Stiahnite si infografiku

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.