Zdieľať

Informácia o správnom konaní ÚDZS voči Union zdravotnej poisťovni, a. s.

Elektronicka podatelna

Informácia o správnom konaní ÚDZS voči Union zdravotnej poisťovni, a. s.

Elektronicka podatelna

Správne konanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) voči Union zdravotnej poisťovni, a. s., sa týka možného porušenia zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach kvôli prekročeniu pomeru straty k vlastnému imaniu, ktoré nesmie v jednom roku prekročiť 50 %-nú hranicu. Ide o veličinu, ktorá má skôr technický charakter.

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s., vo svojom písomnom vyjadrení pre ÚDZS argumentuje, že nedošlo k porušeniu zákona a v prípade potreby bude pokračovať vo vyjasňovaní si stanoviska s ÚDZS v pragmatickej diskusii.

 

Počas tlačovej konferencie predseda ÚDZS MUDr. Richard Demovič uviedol, že: „Union zdravotná poisťovňa je naďalej plnohodnotným partnerom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je schopná uhrádzať všetku zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá jej poistencom.“

 

Naša solventnosť viac ako šesťnásobne prevyšuje zákonom požadovanú mieru, Union zdravotná poisťovňa, a. s., má na bankových účtoch viac ako 1 miliardu Sk. Všetci naši súčasní poistenci i noví klienti v počte vyše 41 500, ktorí sa našimi poistencami stanú k 1.1. 2009, nemusia mať žiadne obavy z úhrad výkonov za zdravotnú starostlivosť.

 

Tibor Bôrik, predseda predstavenstva

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.