Zdieľať

Informácia o správnom konaní ÚDZS voči Union zdravotnej poisťovni, a. s.

Elektronicka podatelna

Informácia o správnom konaní ÚDZS voči Union zdravotnej poisťovni, a. s.

Elektronicka podatelna

Správne konanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) voči Union zdravotnej poisťovni, a. s., sa týka možného porušenia zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach kvôli prekročeniu pomeru straty k vlastnému imaniu, ktoré nesmie v jednom roku prekročiť 50 %-nú hranicu. Ide o veličinu, ktorá má skôr technický charakter.

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s., vo svojom písomnom vyjadrení pre ÚDZS argumentuje, že nedošlo k porušeniu zákona a v prípade potreby bude pokračovať vo vyjasňovaní si stanoviska s ÚDZS v pragmatickej diskusii.

 

Počas tlačovej konferencie predseda ÚDZS MUDr. Richard Demovič uviedol, že: „Union zdravotná poisťovňa je naďalej plnohodnotným partnerom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je schopná uhrádzať všetku zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá jej poistencom.“

 

Naša solventnosť viac ako šesťnásobne prevyšuje zákonom požadovanú mieru, Union zdravotná poisťovňa, a. s., má na bankových účtoch viac ako 1 miliardu Sk. Všetci naši súčasní poistenci i noví klienti v počte vyše 41 500, ktorí sa našimi poistencami stanú k 1.1. 2009, nemusia mať žiadne obavy z úhrad výkonov za zdravotnú starostlivosť.

 

Tibor Bôrik, predseda predstavenstva

Martina Harsanyiova

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.