Zdieľať

Fúzia Unionu a Poštovej poisťovne bola dokončená

Zlúčenie poisťovne Union a Poštovej poisťovne bolo posledným naplánovaným krokom v procese integrácie, ktorá bola dokončená k 17. decembru 2021. „Obe spoločnosti už intenzívne spolupracujú a sme radi, že budeme fungovať ako jeden komplexný poisťovací dom. Náš poistný kmeň sa rozšíri o viac ako 160-tisíc klientov a urobíme všetko preto, aby u nás boli spokojní,“ hovorí Michal Špaňár, generálny riaditeľ Unionu a súčasne aj Poštovej poisťovne.

Z Unionu sa tak stáva poisťovňa s výrazne silnejšou pozíciou na trhu ako doteraz – súčasťou transakcie je totiž aj dohoda o distribúcii poistenia v sieti Poštovej banky (365.banky) a na 1 500 pobočkách Slovenskej pošty, čo prináša nové predajné miesta a distribučné kanály. „Táto fúzia otvorí klientom úplne nové možnosti – vďaka zdieľaniu skúseností a technológií oboch poisťovní totiž prinesieme kvalitnejšie a modernejšie služby s orientáciou na bezkonkurenčný zákaznícky servis,“ dodáva Michal Špaňár.

Zlúčenie poisťovní schválila Národná banka Slovenska. Všetky práva a záväzky Poštovej poisťovne prešli na Union čo znamená, že všetci klienti sa automaticky stávajú klientami spoločnosti Union. Táto zmena však nemá žiadny vplyv na trvanie či obsah poistných zmlúv alebo poistné podmienky a od klientov sa v tejto súvislosti nevyžadujú žiadne aktívne kroky. V prípade nevyriešenej poistnej udalosti sa klienti môžu spoľahnúť, že ju vyrieši a uzatvorí Union a to v súlade s ich platnou poistnou zmluvou.

Všetci klienti, ktorým sa mení poistiteľ, budú v priebehu najbližších dní informovaní o detailoch písomne – listom. V prípade akýchkoľvek otázok je k dispozícii aj callcentrum Unionu.

Nové identifikačné a kontaktné údaje:

Obchodné meno: Union poisťovňa, a. s.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 383/B
Sídlo a kontaktná adresa: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
IČO: 31 322 051
DIČ: 2020800353
Webové sídlo: www.union.sk
Call centrum : 0850 00 33 33
Kontaktná e-mailová adresa: union@union.sk

centrála Union

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.