Zdieľať

Svetový deň povedomia o autizme: Poznáte najväčšie mýty o autizme?

deň povedomia o autizme
Povedomie o poruchách autistického spektra sa v našej spoločnosti, žiaľ, stále spája s množstvom nepresných, nepravdivých informácií a stereotypov. V spolupráci s Autistickým centrom Andreas vyvraciame najväčšie mýty o autizme.
deň povedomia o autizme
V článku si prečítate:

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2. apríl) dostali naše poistenky a poistenci špeciálny newsletter ilustrovaný ľuďmi s poruchou autistického spektra.

Obrazy sú vytvorené výnimočnou technikou lepenia čajových vrecúšok a budú vystavené v našich pobočkách po celom Slovensku. 

Najväčšie mýty a stereotypy o autizme

V spolupráci s Autistickým centrom Andreas sa snažíme búrať predsudky spojené s touto diagnózou. Viete, ktoré mýty a stereotypy sa s poruchou autistického spektra najčastejšie spájajú? Mýty popísala mladá žena s Aspergerovým syndrómom.

Autistickí ľudia nemajú empatiu a nevedia prejaviť city

Tento stereotyp je veľmi škodlivý, pretože o osobách s autizmom vytvára nesprávnu predstavu, že nie sú schopné lásky a porozumenia.

Opak je však zvyčajne pravdou. Autisti sú často až príliš empatickí a všetko cítia veľmi intenzívne. Empatiu ale nevyjadrujú typickým spôsobom, alebo bývajú natoľko zahltení emóciami a pocitmi, že ich nedokážu vyjadriť.

Pocity a lásku môžu ľudia s autizmom prejavovať inak, ako  je okolie zvyknuté. Z toho vzniká veľa nedorozumení a pocitov nepochopenia. Autisickým osobám často nie sú klasické prejavy citov prirodzené alebo príjemné. 

Medzi prirodzené spôsoby, ako prejavia autistické osoby city a lásku k blízkym osobám patrí napríklad trávenie času v prítomnosti konkrétneho človeka, aj bez jeho priameho zahrnutia do činnosti, či iniciovanie rozhovorov o témach, ktoré osobu s autizmom zaujímajú a podobne.

Pri týchto prejavoch prežívajú rovnaké emócie, ako ľudia bez poruchy autistického spektra.

Na liečbu psychických ochorení máte nárok z verejného zdravotného poistenia

Máme zazmluvnené stovky psychiatrických a psychologických ambulancií po celom Slovensku. Pomôžeme vám vyhľadať odbornú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc.

Dieťa „trpí“ autizmom

Fráza „trpieť autizmom“ sa často skloňuje médiách, v bežných konverzáciách, a dokonca sa občas vyskytne aj v prejave odbornej verejnosti.

Nie je to však veľmi šťastné spojenie. Ľudia sa s daným neurotypom narodia, je pre nich úplne prirodzený, netrpia.

Problémy, naopak, prichádzajú vo chvíli, keď sa stretnú s očakávaniami, nepochopením, nárokmi a so spôsobom života neurotypickej populácie, ktorá je väčšinová.

Je dôležité, aby si spoločnosť uvedomila, že autistické osoby netrpia autizmom, ale podmienkami, ktoré im nastavila spoločnosť. V správnom prostredí dokážu výborne fungovať.

VEDELI SE, ŽE...

... porucha autistického spektra je pervazívna vývinová porucha? Znamená to, že výrazne preniká do všetkých vývinových oblastí človeka a charakterizujú ju deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Dodnes nie je úplne vysvetlené, prečo a ako toto ochorenie vzniká. Príznaky autizmu sa zväčša prejavia do veku troch rokov.

Autizmus sa dá liečiť

Súčasná veda zatiaľ nedokáže ľudí s poruchami autistického spektra vyliečiť. Existujú rôzne terapie – niektoré lepšie, niektoré menej, ktoré pomáhajú autistickým osobám lepšie pochopiť ich vlastné prežívanie a svet okolo nich.

Je dôležité, aby mal každý človek s autizmom prístup k zdrojom, ktoré by mu pomohli zvládať stres a každodenné situácie, aby sa naučil svetom lepšie pohybovať a necítil sa v spoločnosti stratený. 

Treba však zdôrazniť, že ľudia s autizmom môžu a často aj žijú, plnohodnotný a naplnený život.

Prejavy nízkofunkčného autizmu treba odstrániť

Ide napríklad o rôzne rituály, tzv. sterotýpie ako zoraďovanie vecí a podobne.

Ak takéto správanie neubližuje autistickej osobe alebo iným ľuďom, nie je dôvod ho odstraňovať. Práve naopak, jeho potláčanie, môže do značnej miery autistickému človeku skomplikovať život.

Tieto prejavy často fungujú ako tzv. copingový mechanizmus – teda pomáhajú ľuďom s autizmom zvládať stres, záťaž a úzkosť bežného dňa. Môžu pomôcť spracovaniu komplexnejších emócií alebo zmien.

Ide o prirodzený spôsob upokojenia, vyrovnávania sa so situáciami a spríjemnenia si dňa. Jeho potlačenie môže vyústiť do pocitu absolútnej bezmocnosti.  

Zároveň je sporné použitie termínu „nízkofunkčný autizmus“, pretože sú to skrátka prejavy autizmu a v istej miere ich má zvyčajne každá autistická osoba.

Zdroj: Autistické centrum Andreas

Ľudia s autizmom nevedia klamať

Autistickí ľudia dokážu klamať a ak chcú, tak vedia klamať veľmi dobre. Väčšina ľudí s autizmom však klamanie považuje za niečo zbytočné a komplikujúce komunikáciu. 

Autisti sú geniálni čudáci

Mediálne zobrazenie ľudí s autizmom je zvyčajne naozaj veľmi stereotypné. Často túto skupinu reprezentuje malý neverbálny chlapec s problémovým správaním a výrazným stimmingom (dookola opakujúci činnosti či slová), alebo sociálne neohrabaný muž – génius s Aspergerovým syndrómom, ktorý svojou genialitou zatieňuje negatívne prejavy, a teda je v sociálnom kontexte vnímaný s humorom.

Takýto opis môže byť do istej miery pravdivý, ale autizmus je spektrum rozmanitých prejavov. Aspergerov syndróm je iba jedným z nich.

Ľudia s autizmom sa pohybujú niekde na onom spektre a môžu sa prejavovať naozaj rôznorodo. Nepochybne je veľa osôb s Aspergerovým syndrómom a inteligenciou v pásme geniality, ale nie sú to všetci ľudia s autizmom.

Tiež sa veľmi často zabúda na to, že Aspergerov syndróm majú aj ženy.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.