Zdieľať

Dajte si pozor na pondelok, je najškodovejším dňom na cestách

Pozreli sme sa na údaje o poistných udalostiach v rozmedzí rokov 2011 až 2018, ktoré v Unione evidujeme a zanalyzovali sme takmer 50 tisíc z nich. Pripravili sme výber najzaujímavejších informácií, ktoré vychádzajú z reálnych poistných udalostí našich klientov.

Pozreli sme sa na údaje o poistných udalostiach v rozmedzí rokov 2011 až 2018, ktoré v Unione evidujeme a zanalyzovali sme takmer 50 tisíc z nich. Pripravili sme výber najzaujímavejších informácií, ktoré vychádzajú z reálnych poistných udalostí našich klientov.

Náhoda úraduje stále častejšie

Ak sa pozrieme, koľko poistných udalostí sa za sledované obdobie našim klientom prihodilo, je to v priemere viac ako 6 tisíc ročne. Navyše, za posledné 4 roky sme zaznamenali zvyšujúci sa trend v počte poistných udalostí. Výnimkou bol iba rok 2018, kedy došlo k miernemu poklesu. Rok 2019 je už za polovicou a zatiaľ prezrádza, že rastúci trend bude pokračovať. Historicky najviac udalostí sa na cestách stalo v roku 2017. Bolo to až cez 9 tisíc. V priemere to znamenalo až 25 udalostí denne.

Mesiace podľa škodovosti

Obozretní buďte viac ako obyčajne najmä počas júna. Práve mesiac pred letnými prázdninami je podľa našich údajov najviac škodový. V tesnom závese je máj. Trojicu mesiacov, kedy je škôd najviac, dopĺňa predposledný mesiac roka, november.

Podľa našich štatistík sa najmenej nehôd stane v letných mesiacoch, v júli a auguste, ale aj na prelome roka, teda v decembri a januári.

Skutočne nešťastný pondelok

Naša štatistika ukazuje, že niektoré dni v týždni sú skutočne smolné. Najmenej obľúbený deň v týždni si drží prvenstvo aj v našom rebríčku poistných udalostí, no v negatívnom svetle. V prvý deň týždňa sa udeje až 18 % všetkých udalostí. Či už za nelichotivý podiel môže práve to, že sa ešte len týždeň rozbieha, je otázne. Hneď v závese za pondelkom je totiž piatok so 17 % všetkých udalostí.

Najrizikovejšia hodina dvanásta

Pozreli sme sa bližšie aj na hodiny počas dňa, kedy sa udeje najviac poistných udalostí. Napriek tomu, že je najväčší dopravný ruch v ranných a podvečerných hodinách, najviac poistných udalostí sa stalo práve na poludnie. Celkovo sa viac ako 86 % všetkých udalostí prihodí medzi siedmou hodinou ráno a siedmou večer, pričom doobedie mierne prevažuje nad druhou polovicou dňa.

Počas víkendov sa, naopak, stane spoločne do 18 % všetkých udalostí. Zhodne po 9 % v sobotu i v nedeľu.


Náš tip: Nič nenechávajte na náhodu. Či je pondelok alebo sobota, poistiť sa môžete kedykoľvek.
Pohodlne a rýchlo uzatvoríte okrem PZP aj ďalšie poistenie, ktoré na cestách oceníte.
Vyberte si napríklad poistenie auta proti krádeži alebo živlom.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia