Zdieľať

Chcete aj Vy zachraňovať ľudské životy?

Darovanie krvi nás nič nestojí ani nebolí, a pritom dokáže významne pomôcť. Komu? Či už pacientom po operácii, liečiacich sa na nádorové ochorenia, leukémiu alebo ochorenia krvných buniek, taktiež obetiam nehôd a vážnych úrazov. Prečítajte si viac o tom, ako darovanie krvi zachraňuje ľudské životy.

Darovanie krvi nás nič nestojí ani nebolí a pritom dokáže významne pomôcť. Komu? Či už pacientom po operácii, liečiacich sa na nádorové ochorenia, leukémiu alebo ochorenia krvných buniek, taktiež obetiam nehôd a vážnych úrazov.

Isto viete, že ľudská krv je nenahraditeľná. Vedeli ste ale, že každá jej zložka má svoju osobitnú úlohu?

 • Krvná plazma, ktorá tvorí až 55% krvi, je dôležitá pre transport krviniek a potrebných látok do tkanív.
 • Erytrocyty, ľudovo červené krvinky zachraňujú životy pacientov počas operácií a po úrazoch
 • Leukocyty, ľudovo biele krvinky chránia organizmus pred infekciami, dokážu priamo ničiť pôvodcov infekcie, alebo vytvárať proti nim protilátky
 • Trombocyty, ľudovo krvné doštičky, majú nezastupiteľnú úlohu pri zastavení krvácania.

Hoci podmienky darcovstva spĺňa až 25% obyvateľstva, pracoviská transfúznych staníc navštevuje len asi 5% populácie. Najčastejšie stojí za neúčasťou na darcovstve strach z ihly. Darovanie krvi je pritom skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

V Unione si vážime tých, ktorí pomáhajú tým, ktorí to bezprostredne potrebujú. Pravidelných darcov krvi preto odmeňujeme balíčkom vitamínových doplnkov. Ako získať vitamínový balíček pre darcov krvi?

Ako sa na odber krvi pripraviť?

Na odber krvi nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Aby odber krvi prebehol bez problémov, je potrebné dodržať:

 • Pite dostatočné množstvo tekutín – deň pred odberom krvi min. 2l, ráno pred odberom aspoň 500 ml tekutín
 • Na odber krvi nechoďte nalačno, vhodné je konzumovať ľahké sacharidové jedlá, nekonzumovať tučné jedlá
 • Pred odberom nefajčite (aspoň 6 hodín) a nepite alkohol (12 – 14 hod.)
 • Nevystavujte sa psychickej a fyzickej námahe (aspoň 24 hodín)
0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Ako odber prebieha?

Pred samotným odberom sa zaregistrujete a vyplníte dotazník. Pripravte si doklad totožnosti alebo platný preukaz poistenca. Ak chcete darovať krv pre konkrétneho človeka, stačí do dotazníka uviesť meno človeka, ktorému darujete svoju krv, a nemocnicu, v ktorej je pacient hospitalizovaný. Následne vás čaká vyšetrenie lekárom, vyšetrí sa krvné farbivo, krvný obraz, teplota a tlak krvi. V priebehu pár minút sa dozviete, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi. Oder krvi trvá zvyčajne 5-15 minút, pričom darujete 450 ml krvi. Nasledujúcich 24 až 48 hodín sa odporúča vyvážená strava, zvýšený počet tekutín a odpočinok.

Aké sú podmienky darcovstva?

 • vek od 18 do 60 rokov; pri pravidelnom darcovstve je možné darovať krv až do 65 rokov
 • interval darovania krvi: muži každé 3 mesiace, ženy každé 4 mesiace
 • hmotnosť minimálne 50 kg

Kedy nemôžem darovať krv?

Váš zdravotný stav s vami prekonzultuje lekár na transfuziologickom oddelení, avšak spomenieme aspoň najčastejšie dôvody, ktorými sú:

 • Ak ste prekonali ochorenie počas posledného mesiaca
 • Ak ste absolvovali operáciu, transfúziu krvi alebo krvnej plazmy, liečbu akupunktúrou
 • dlhodobo užívate lieky (okrem hormonálnej antikoncepcie)
 • Máte tetovanie, piercing
 • Pre ženy nie je vhodné  darovať krv počas menštruácie, alebo tri dni pred ňou či po nej. Krv nemôžu darovať ani tehotné a dojčiace ženy, lehota na darovanie je pol roka po skončení dojčenia
 • Nesmiete byť nosičom vírusu HIV a mať sexuálny styk s HIV pozitívnym partnerom za posledný rok
 • Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C, taktiež ak ste boli v styku s chorými na hepatitídu za uplynulý rok
 • Ak ste prekonali iné závažné ochoreni
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia