Zdieľať

Pridali sme sa k Behu pre zdravé prsia: Prevencia môže zachrániť život

prevencia rakoviny prsníka
Povedomiu o onkologických ochoreniach a možnostiach prevencie môže pomôcť aj unikátne športové podujatie.
prevencia rakoviny prsníka

Už túto sobotu, 20. mája 2023, organizujú OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f. Beh pre zdravé prsia. Cieľom podujatia je nielen podporiť boj proti rakovine, ale upozorniť aj na potrebu zdravého životného štýlu a možnosti, ako onkologickým ochoreniam predchádzať.

Podujatie sa začína o 9:00 hod v Amfiteátri v areáli Partizánskej lúky na Železnej studienke v Bratislave a tento ročník sa doň zapojí aj takmer tridsať zamestnancov Union zdravotnej poisťovne.

„Naša zdravotná poisťovňa sa téme prevencie intenzívne venuje, kontinuálne komunikujeme s našimi poistencami a poistenkami a snažíme sa, aby nezanedbávali zdravý životný štýl či preventívne prehliadky. Prehľadné informácie o potrebných a život zachraňujúcich skríningoch publikujeme aj na našej webstránke. Máme veľkú radosť, že tento ročník Behu pre zdravé prsia, ktorý ma za sebou niekoľkoročnú históriu, podporia aj naši zamestnanci s rodinami. Okrem päťkilometrovej výzvy sa zapojíme aj do detského behu či nordic walkingu,“ hovorí riaditeľka ľudských zdrojov Unionu Tatiana Sýkorová.

Union zdravotná poisťovňa je aj súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva SR pre mediálnu podporu skríningov. Pod vedením MZ SR vnikol efektívny komunikačný nástroj Onkokontrola, ktorý pomáha s osvetou o samotných vyšetreniach a ich priebehu. Národný onkologický inštitút k tejto téme vytvoril aj unikátnu webovú stránku (www.onkokontrola.sk) s množstvom informácií od odbornej verejnosti vo forme letákov, brožúrok či videí. Stánok Onkokontroly s množstvom edukačných materiálov a poradenstvom bude súčasťou Behu pre zdravé prsia, návštevníci tu samozrejme nájdu stanovištia pacientskych organizácií Amazonky a Ružová stužka s bezplatným odborným poradenstvom a konzultáciou s lekárom i možnosť naučiť sa samovyšetrenie prsníka.

Odborná verejnosť upozorňuje na to, že na Slovensku je ročne diagnostikovaných približne 3 500 nových prípadov rakoviny prsníka, ktorej podľahne okolo 900 žien – približne každá štvrtá žena. Väčšina z nich mohla žiť omnoho dlhšie, pokiaľ by sa do ambulancie onkológa dostali v počiatočnom štádiu ochorenia.

„Strach z mamografie a nezmyselné mýty o nej či obava z pozitívneho výsledku ženám často bráni navštíviť lekára včas. Neraz prídu v pokročilom štádiu ochorenia, keď už sú naše možnosti a možnosti modernej medicíny pomôcť značne obmedzené,“ hovorí MUDr. Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky a aktívna spolutvorkyňa a propagátorka slovenského mamografického skríningu.

Predsedníčka OZ Amazonky Dominika Kormanová dodáva, že charitatívny beh, ktorý má pomôcť s osvetou a búraním mýtov, je pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie, jeho cieľom nie je len „beh“, ale samotné posolstvo o zdraví. Podujatie sa koná pod záštitou Národného onkologického inštitútu a Ministerstva zdravotníctva SR. Záštitu prevzali aj primátor Bratislavy a župan Bratislavského samosprávneho kraja. Bližšie informácie nájdu záujemcovia aj na webstránke podujatia: www.behprezdraveprsia.com.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.