Zdieľať

Iba Union zdravotná poisťovňa zatiaľ hradí moderné štandardy pri cytostatickej liečbe

ambulantná liečba cytostatikami
Počet pacientok a pacientov s onkologickým ochorením, ktorí sa liečia ambulantnou formou chemoterapie, narastá. Namiesto hospitalizácie preferujú infúznu cytostatickú liečbu v špecializovaných ambulanciách, vďaka ktorej môžu viac času tráviť doma so svojimi blízkymi. To prirodzene zlepšuje kvalitu ich života počas náročnej liečby.
ambulantná liečba cytostatikami

Cytostatiká podávané pri chemoterapii sú však extrémne toxické látky, ktoré môžu zdravotníckemu personálu spôsobovať rovnaké vedľajšie účinky ako pacientkam a pacientom. Používaním bezpečnostných uzatvorených infúznych setov (napr. CytoSet®)sa riziká pre zdravotnícky personál podstatne znižujú.

Podávanie cytostatík pomocou cytosetov zároveň u onkologicky chorých osôb výrazne znižuje výskyt nežiaducich účinkov a náklady na liečbu, pretože táto technológia umožňuje automaticky dávkovať lieky s presne naprogramovanými parametrami individuálne každému pacientovi či pacientke.

„Historické dáta poukázali na efektivitu ambulantného podávania cytostatík, preto sme ďalší rozvoj ambulantnej chemoterapie podporili tak, aby úhrada za pacienta s potrebou takejto liečby kryla aj náklady na moderný uzatvorený systém na bezpečnú prípravu a podávanie cytostatických liekov,“ vysvetľuje Dajana Petríková z Oddelenia nákupu zdravotnej starostlivosti Union zdravotnej poisťovne.

„Je našou trvalou snahou podporovať efektivitu zdravotnej starostlivosti a zlepšovať podmienky liečby pre našich poistencov a poistenky,“ hovorí Elena Májeková, členka predstavenstva Unionu. „Preto sme ako prvá zdravotná poisťovňa uzavreli s Národným onkologickým ústavom dohodu o novej forme úhrady pre Oddelenie klinickej onkológie – ambulantnej chemoterapie.“

V krajinách Európskej únie je používanie uzatvorených setov bežným štandardom. Významný benefit pre onkologických pacientov a pacientky by sa okrem Bratislavy mal rozšíriť na aj východné Slovensko.

„Aktuálne v tejto veci rokujeme s vedením Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach,“ dodáva Dajana Petríková.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.