Zdieľať

Iba Union zdravotná poisťovňa zatiaľ hradí moderné štandardy pri cytostatickej liečbe

ambulantná liečba cytostatikami
Počet pacientok a pacientov s onkologickým ochorením, ktorí sa liečia ambulantnou formou chemoterapie, narastá. Namiesto hospitalizácie preferujú infúznu cytostatickú liečbu v špecializovaných ambulanciách, vďaka ktorej môžu viac času tráviť doma so svojimi blízkymi. To prirodzene zlepšuje kvalitu ich života počas náročnej liečby.
ambulantná liečba cytostatikami

Cytostatiká podávané pri chemoterapii sú však extrémne toxické látky, ktoré môžu zdravotníckemu personálu spôsobovať rovnaké vedľajšie účinky ako pacientkam a pacientom. Používaním bezpečnostných uzatvorených infúznych setov (napr. CytoSet®)sa riziká pre zdravotnícky personál podstatne znižujú.

Podávanie cytostatík pomocou cytosetov zároveň u onkologicky chorých osôb výrazne znižuje výskyt nežiaducich účinkov a náklady na liečbu, pretože táto technológia umožňuje automaticky dávkovať lieky s presne naprogramovanými parametrami individuálne každému pacientovi či pacientke.

„Historické dáta poukázali na efektivitu ambulantného podávania cytostatík, preto sme ďalší rozvoj ambulantnej chemoterapie podporili tak, aby úhrada za pacienta s potrebou takejto liečby kryla aj náklady na moderný uzatvorený systém na bezpečnú prípravu a podávanie cytostatických liekov,“ vysvetľuje Dajana Petríková z Oddelenia nákupu zdravotnej starostlivosti Union zdravotnej poisťovne.

„Je našou trvalou snahou podporovať efektivitu zdravotnej starostlivosti a zlepšovať podmienky liečby pre našich poistencov a poistenky,“ hovorí Elena Májeková, členka predstavenstva Unionu. „Preto sme ako prvá zdravotná poisťovňa uzavreli s Národným onkologickým ústavom dohodu o novej forme úhrady pre Oddelenie klinickej onkológie – ambulantnej chemoterapie.“

V krajinách Európskej únie je používanie uzatvorených setov bežným štandardom. Významný benefit pre onkologických pacientov a pacientky by sa okrem Bratislavy mal rozšíriť na aj východné Slovensko.

„Aktuálne v tejto veci rokujeme s vedením Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach,“ dodáva Dajana Petríková.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.