Zdieľať

Aký nárok majú na kúpele onkologickí pacienti?

Liečba onkologických ochorení je mimoriadne náročná a pacienta vyčerpá fyzicky aj psychicky. Aj preto je možnosť kúpeľných pobytov pre týchto pacientov lákavá a bola by škoda, ak by ich nevyužili.

Spísali sme pre vás základné informácie, ktoré by mal poznať každý pacient s onkologickým ochorením.

 

Kúpeľná starostlivosť pre onkologických pacientov

Starostlivosť sa delí na dva typy:

 1. Typ A znamená, že pacient má pobyt v kúpeľoch kompletne hradený zdravotnou poisťovňou (ubytovanie, stravu i procedúry).  

 2. Typ B, pri ktorom zdravotná poisťovňa hradí len procedúry, klient si dopláca ubytovanie a stravu sám.

Všetky onkologické ochorenia patria do skupiny A, čiže v ich prípade zdravotná poisťovňa plne hradí liečebné procedúry a pacient len dopláca sumu 1,66 eur na deň za každý deň pobytu ako príspevok na služby (strava a štandardné ubytovanie v dvojposteľovej izbe).

 

Kedy požiadať o kúpeľný pobyt?

Na rozdiel od iných ochorení je v prípade rakoviny možné požiadať o kúpeľný pobyt len do 24 mesiacov od kompletného ukončenia onkologickej liečby, a to len v prípade, že nie sú zaznamenané žiadne kontraindikácie alebo recidíva choroby. O vhodnosti kúpeľnej liečby rozhoduje všeobecný lekár alebo onkológ, ktorý vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť/liečbu (tlačivo ŠEVT 14782 00)”.

Následne je potrebné, aby klient toto tlačivo aj s prípadnými prílohami – nálezmi doručil do sídla zdravotnej poisťovne poštou, osobne alebo cez ktorékoľvek kontaktné miesto poisťovne najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby platnosti indikácie. Ak má klient preferované kúpeľné zariadenie, v ktorom by chcel absolvovať pobyt a zároveň patrí medzi zariadenia, s ktorými má jeho poisťovňa uzavretú zmluvu, je potrebné, aby ho napísal do tlačiva ešte pred jeho odovzdaním poisťovni.

 

Aký je ďalší postup?

O schválení, neschválení, resp. o potrebe doplniť návrh o určité vyšetrenia bude klient informovaný písomne spravidla do 30 dní, pričom je potrebné rátať s tým, že štandardná dĺžka pobytu v liečebných kúpeľoch je od 21 do 28 dní.

O konkrétnych liečebných procedúrach, ktoré pacient v kúpeľoch absolvuje, rozhoduje priamo lekár v kúpeľoch tak, aby bola liečba čo najúčinnejšia. V priemere pacient zvyčajne absolvuje tri procedúry denne, ale záleží to od stavu pacienta a rozhodne neplatí pravidlo, že čím viac, tým lepšie. Práve naopak. Priveľa procedúr mohlo pacientovi uškodiť, keďže by nemal čas na regeneráciu a oddych.

 

Na čo nezabudnúť?

Konkrétny termín pobytu v kúpeľoch si dohaduje klient priamo s kúpeľmi. Je potrebné rezervovať si termín v dostatočnom predstihu, inak hrozí, že mu kúpele nebudú schopné vyjsť v ústrety.

Všetky poplatky a doplatky hradí klient priamo kúpeľom, ktoré ho informujú aj o výške daných doplatkov. Priamo s kúpeľmi sa zároveň dohadujú aj konkrétne ubytovacie a stravovacie podmienky.

Do kúpeľov je potrebné zobrať si kompletnú zdravotnú dokumentáciu, aby bolo možné okamžite začať s procedúrami. Tie bude pacient absolvovať každý deň okrem dní pracovného pokoja a je nutné absolvovať úplne všetky, ktoré mu boli predpísané.

Ďalšie informácie o poskytovaní a preplácaní kúpeľnej starostlivosti v poisťovni Union nájdete TU.

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20% zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.

Union zdravotná poisťovňa svojim poistencom prináša nadštandardné výhody v rôznych zdravotníckych zariadeniach a množstvo benefitov. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia