Zdieľať

Ako je to s kvalitou a dostupnosťou zdravotnej starostlivosti na Slovensku?

Bojujeme za dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov. Najkratšie čakacie doby na vyšetrenia a množstvo vynikajúcich benefitov pre každého. Prečítajte si viac o tom, ako sa starame o zdravie našich poistencov.

Známe slovenské porekadlo vraví, že zdravie si za peniaze človek nekúpi. Pre každého z nás je zdravie tou najväčšou prioritou. Všetci preto pokladáme za najdôležitejšiu dostupnosť a najmä profesionalitu lekárov, ambulancií, či nemocníc. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o tom, ako Union zdravotná poisťovňa prispieva k zlepšovaniu kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre nás kľúčová. Aj preto má Union zmluvu s každou nemocnicou na Slovensku. Každý poistenec Unionu si môže vybrať z pomedzi viac ako 11 000 zdravotníckych zariadení, kde sa o ich zdravie postará takmer 22 000 lekárov vo všetkých regiónoch Slovenska. V každom regióne sa môžu poistenci Union zdravotnej poisťovne obrátiť na viac ako 1 111 zmluvných zdravotníckych zariadení, čo predstavuje minimálne 86 % všetkých zdravotníckych zariadení daného regiónu. Union zdravotná poisťovňa má tak najviac zazmluvnených lekárov na jedného poistenca.

Čakacie doby na vyšetrenia

Pacienti nemajú radi dlhé čakanie a vysedávanie v čakárňach. Aj preto dlhodobo pracujeme na tom, aby sme svojim poistencom umožnili rýchle a kvalitné vyšetrenia. Už niekoľko rokov po sebe majú práve naši poistenci najkratšie čakacie doby na vyšetrenie magnetickou rezonanciou, alebo CT-čkom. Priemerná čakacia doba na tieto vyšetrenia je od 2 o 21 dní. Viac o dostupnosti a kvalite zdravotnej starostlivosti pre poistencov Union sa dozviete TU.

Nadštandarný prístup

Navyše Union zdravotná poisťovňa tento rok začala v rámci zlepšovania kvality a dostupnosti spoluprácu s rozsiahlou sieťou nemocníc a zdravotníckych zariadení AGEL SK. V rámci tejto aktivity sa nám podarilo dohodnúť pre poistencov vo viacerých AGEL SK nemocniciach ešte dostupnejšie vyšetrenia magnetickej rezonancie a CT. Poistenci sa tiež môžu objednávať na konkrétne dni a hodiny, ktoré sú pre nich vyhradené, alebo na mamografiu s termínom už do dvoch týždňov, či získavajú špeciálne zľavy na úkony, ktoré AGEL SK ponúka. Viac o výhodách poistencov Union v AGEL SK nájdete na TU.

V Unione je mimoriadne dôležité zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých našich poistencov. Minulý rok navštívilo lekára viac ako 90% našich poistencov, naša poisťovňa preplatila v priemere viac ako 100 vyšetrení a rozličnej zdravotnej starostlivosti každému poistencovi a uhradili sme zdravotnú starostlivosť vo výške takmer 280 miliónov eur, čo je v priemere na jedného poistenca až 571 eur.

Benefity navyše

Okrem toho máme pre všetkých našich poistencov veľké množstvo atraktívnych benefitov, ktoré pokrývajú všetky vekové kategórie. Pre najmenších je to napríklad príspevok na nákup novorodeneckých potrieb, príspevok na kurz plávania, či zapožičanie monitoru dychu. Novorodenci a mamičky môžu taktiež bezplatne využívať pomoc pôrodných asistentiek. Všetky výhody pre čerstvé mamičky a novorodencov nájdete na tejto stránke. Deti do 12 rokov majú možnosť dostať príspevok na okuliarový rám.

Mimoriadne dôležitá je aj starostlivosť o zuby a preto každý poistenec Unionu má nárok na príspevok až vo výške 100 eur na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu. Ako získať príspevok 100 eur na zuby a na čo všetko je príspevok platný?

Dobrá zdravotná poisťovňa kladie dôraz aj na prevenciu. Aj preto máme prepracovaný program a pravidelne pozývame poistencov na preventívne vyšetrenia v rámci ktorých môžu absolvovať aj špeciálne vyšetrenia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú najbližšie k ich domovu. Zdravie je kľúčový faktor kvality života pre každého z nás. Union zdravotná poisťovňa preto zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov proaktívne, profesionálne a zodpovedne, no a v neposlednom rade rieši každý prípad individuálne a veľmi ústretovo

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia