Zdieľať

4 otázky o Union zdravotnej poisťovni, na ktoré sa často pýtate (jún)

otazky o Union zdravotnej poistovni

Toto sú 4 najčastejšie otázky za mesiac jún. Prinášame odpovede na témy: Kurz plávania pre novorodencov, monitor dychu a pohybu pre bábätká, doplatky za lieky pre deti a očkovania proti hepatitíde.

otazky o Union zdravotnej poistovni

 

1. Ako môžem využiť príspevok na kurz plávania pre bábätká?  

Vyberte si kurz, ktorý vám najviac vyhovuje, prihláste sa a zaplaťte poplatok. Následne vytlačte a vyplňte žiadosť, ktorú nájdete na našom webe. Vyplnenú žiadosť nám zašlite alebo doručte na jedno z našich kontaktných miest. My vám poukážeme jednorazový príspevok vo výške do 30 EUR. 


2. Spustili ste už zapožičiavanie monitoru dychu a pohybu Nanny?

Vzhľadom na zlepšenie situácie ohľadom ochorenia COVID – 19, sme opätovne spustili zapozičiavanie monitora dychu a pohybu Nanny. Okrem zapožičania monitoru dychu na 6 mesiacov, ponúkame poistencom príspevok vo výške 30 EUR na monitor dychu. Poistenca teda majú na výber z dvoch možností. 

 


3. Prečo mi ešte neboli preplatené doplatky za lieky pre deti? 

Zákonné doplatky za lieky sa vyplácajú za jednotlivé štvrťroky. Doplatky sa vyplácajú až na konci alebo po skončení nasledujúceho štvrťroka. V realite to znamená, že doplatky za lieky za prvý štvrťrok (január až marec), vám budú vyplatené až na konci júna.

4. Aký je postup preplatenia vakcíny proti hepatitíde? 

Pre príspevok na očkovaciu látku proti Hepatitíde je potrebné si najprv stiahnuť a vyplniť žiadosť, následne zakúpiť očkovaciu látku v lekárni a dať sa zaočkovať. Lekárom potvrdenú žiadosť spolu s dokladom z registračnej pokladnice z lekárne nám zašlite na našu adresu alebo prineste na jedno z našich kontaktných miest. Príspevok vám zašleme najneskôr do 30 dní. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia