Zdieľať

4 otázky o Union zdravotnej poisťovni, na ktoré sa často pýtate (apríl)

otazky o Union zdravotnej poistovni

Vaše 4 časté otázky na zdravotné témy: Doplatky za lieky. Dentálna hygiena. Asistovaná reprodukcia a umelé oplodnenie. Príspevok 100 EUR na zuby.

otazky o Union zdravotnej poistovni

 

V tomto článku vám odpovieme na tieto 4 časté otázky týkajúce sa Union zdravotnej poisťovne:

1. Kedy mi budú vyplatené zákonné doplatky za lieky?  

Doplatky za lieky zo zákona sa vyplácajú v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka.

Poisťovňa zašle poistencovi príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky v danom štvrťroku prekročila stanovený limit spoluúčasti, priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec evidovanú v informačnom systéme.

 

2. Aké sú podmienky pre využitie príspevku 100 EUR na zuby pre dentálnu hygienu?

K žiadosti o príspevok 100 EUR na zuby ročne pri dentálnej hygiene je potrebné priložiť vystavený daňový doklad od dentálneho hygienika/hygieničky a potvrdenie o absolvovaní dentálnej hygieny.

Príspevok je možné uplatniť iba za dentálnu hygienu, ktorú vám vykoná hygienik/hygienička s platným štatútom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 

3. Prispieva Union zdravotná poisťovňa na liečbu asistovanej reprodukcie?

Union zdravotná poisťovňa prináša nový program Union Family. Podstatou tohto programu je prispieť na niektoré výkony a vyšetrenia, súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie.

Zmluvným centrám asistovanej reprodukcie uhrádzame príspevky na niektoré výkony súvisiace s liečbou neplodnosti vo výške až 900 EUR. Viac informácii nájdete na stránke Union family – príspevky na umelé oplodnenie.

 

4. Ako dlho schválenie žiadosti o príspevok 100 EUR na zuby ročne. Do koľkých dní od ošetrenia môžem požiadať o príspevok?

Doba na spracovanie žiadosti je 90 dní od podania žiadosti.  Čakáme aj  na potvrdenie výkonu zubárom, ktorý tieto potvrdenia zasiela zvyčajne začiatkom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po ošetrení.

O príspevok 100 EUR na zuby môžete požiadať najneskôr do 90 dní od návštevy zubára jednoducho cez našu Online pobočku.

Union Poisťovňa

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať
Tieto články
by ťa mohli zaujímať