Zdieľať

4 otázky o Union zdravotnej poisťovni, na ktoré sa často pýtate (apríl)

otazky o Union zdravotnej poistovni

Vaše 4 časté otázky na zdravotné témy: Doplatky za lieky. Dentálna hygiena. Asistovaná reprodukcia a umelé oplodnenie. Príspevok 100 EUR na zuby.

otazky o Union zdravotnej poistovni

V tomto článku vám odpovieme na tieto 4 časté otázky týkajúce sa Union zdravotnej poisťovne:

1. Kedy mi budú vyplatené zákonné doplatky za lieky?  

Doplatky za lieky zo zákona sa vyplácajú v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka.

Poisťovňa zašle poistencovi príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky v danom štvrťroku prekročila stanovený limit spoluúčasti, priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec evidovanú v informačnom systéme.

2. Aké sú podmienky pre využitie príspevku 100 EUR na zuby pre dentálnu hygienu?

K žiadosti o príspevok 100 EUR na zuby ročne pri dentálnej hygiene je potrebné priložiť vystavený daňový doklad od dentálneho hygienika/hygieničky a potvrdenie o absolvovaní dentálnej hygieny.

Príspevok je možné uplatniť iba za dentálnu hygienu, ktorú vám vykoná hygienik/hygienička s platným štatútom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

3. Prispieva Union zdravotná poisťovňa na liečbu asistovanej reprodukcie?

Union zdravotná poisťovňa prináša nový program Union Family. Podstatou tohto programu je prispieť na niektoré výkony a vyšetrenia, súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie.

Zmluvným centrám asistovanej reprodukcie uhrádzame príspevky na niektoré výkony súvisiace s liečbou neplodnosti vo výške až 900 EUR. Viac informácii nájdete na stránke Union family – príspevky na umelé oplodnenie.

4. Ako dlho schválenie žiadosti o príspevok 100 EUR na zuby ročne. Do koľkých dní od ošetrenia môžem požiadať o príspevok?

Doba na spracovanie žiadosti je 90 dní od podania žiadosti.  Čakáme aj  na potvrdenie výkonu zubárom, ktorý tieto potvrdenia zasiela zvyčajne začiatkom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po ošetrení.

O príspevok 100 EUR na zuby môžete požiadať najneskôr do 30 dní od návštevy zubára jednoducho cez našu Online pobočku.

Martina Harsanyiova

Tieto články by ťa mohli zaujímať

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.