Zdieľať

Odštartovali sme 14. ročník súťaže Zdravá firma roka

nový ročník súťaže Zdravá firma roka
Zamestnávatelia môžu opäť zabojovať o titul Zdravá firma roka. Vytvárame priestor aj na diskusie o duševnom zdraví žien na pracovisku.
nový ročník súťaže Zdravá firma roka

Odštartovali sme už 14. ročník súťaže Zdravá firma roka. Firmy a spoločnosti sa môžu v rôznych kategóriách do konca novembra prihlásiť do unikátneho projektu, ktorého cieľom je poskytnúť inšpiráciu v tom, ako sa čo najlepšie starať o svojich zamestnancov a zamestnankyne, ich zdravie a spokojnosť.

Tento rok plánujeme časť diskusií orientovať aj na to, ako sa zamestnávatelia starajú o zdravie žien na pracovisku a akým prínosom môžu byť pre organizácie pracujúce matky.

Projekt Zdravá firma roka vznikol v Union zdravotnej poisťovni v roku 2008. Od spustenia súťaže sa do Zdravej firmy roka zapojilo počas 13-tich ročníkov súťaže už viac než 160 firiem.

Najprv sa súťažilo v dvoch kategóriách, výrobné a nevýrobné spoločnosti, ku ktorej sa neskôr pridala kategória malé firmy.

„Cieľom súťaže je dbať na zdravie zamestnancov na pracovisku či mimo neho, zlepšiť povedomie o prevencii a zdravom životnom štýle a poskytnúť zamestnancom podmienky na to, aby svoje zdravie nepodceňovali ani v práci,“ vysvetľuje riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Jozef Koma.

Zároveň dodáva, že Zdravá firma roka nie je len súťažou o najväčší počet benefitov pre zamestnancov a zamestnankyne, ide o zlepšovanie prostredia a starostlivosti, aj o vzájomnú diskusiu. Vďaka zapojeniu sa do tejto súťaže a aktívnej účasti na konferenciách môžu spoločnosti získať inšpiráciu od odbornej verejnosti alebo ostatných firiem a zlepšiť tak niečo aj vo svojej organizácii.

Ostatné ročníky súťaže dokazujú, že zamestnávatelia sa neorientujú len na ergonomické pomôcky či zdravé stravovanie, vnímajú aj potreby zamestnancov v oblasti duševného zdravia a psychohygieny, čo vnímame ako veľmi prínosné a aktuálne. Víťazovi súťaže v každej z troch kategórii bude udelený titul Zdravá firma roka a taktiež nadštandardný Deň zdravia pre zamestnancov a zamestnankyne spoločnosti, ktorý organizuje Union zdravotná poisťovňa.

Nosné témy plánovanej konferencie, ktorá na súťaž nadväzuje v prvej polovici nasledujúceho roka, sa budú počas 14. ročníka projektu týkať aj podpory zdravia žien na pracovisku.

„Nehovoríme len o pracujúcich matkách a ich návrate do zamestnania, ale o všetkých ženách, ich potrebách a podmienkach, aby mohli plne realizovať svoj potenciál v práci,“ konštatuje riaditeľka ľudských zdrojov Tatiana Sýkorová. S participantmi súťaže Zdravá firma roka Union plánuje opäť diskutovať aj o témach duševného zdravia a orientáciu na zdravie žien chce smerovať na všetky vekové kategórie.

Zapojiť sa do súťaže Zdravá firma roka je možné prostredníctvom registračného formuláru do 30. novembra 2023. Dotazník obsahuje viacero kategórií, ktoré sú zamerané na rôzne súčasti starostlivosti o zamestnancov a zamestnankyne. O víťazovi súťaže Zdravá firma roka rozhodujú odborníci a odborníčky z oblasti zdravotníctva a personalistiky. Každá firma bude hodnotená bodmi, ktoré udelí odborná komisia. Vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v marci.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.