Atoms/icons/24/grey/info-24
Od 1. 8. 2022 už nie je potrebné zasielať prihlášku pre novorodenca do zdravotnej poisťovne. Jeho poistenie vzniká automaticky v rovnakej poisťovni ako je poistená matka. 
Zisti viac.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Union expanduje na pobočky Slovenskej pošty

Na poštách po celom Slovensku si môžu klienti a klientky všimnúť anjela strážneho – ide o „maskota“ poisťovne Union, ktorá v minulom roku kúpila Poštovú poisťovňu a začala tak poštu využívať ako svoj ďalší predajný kanál. Neprešiel ani prvý kvartál tohto roka a Union už pre všetkých zákazníkov, ktorí prišli na poštu poslať napríklad balík, vymyslel hneď niekoľko nových produktov.

Prvým je Poistenie domácnosti – za menej ako 3 eurá mesačne si klienti a klientky môžu na adrese svojho trvalého pobytu poistiť všetky nezabudované veci v domácnosti, akými sú napríklad nábytok, čierna a biela elektronika, odevy, ale tiež športové predmety alebo cennosti. Poistenie okrem poistenia domácnosti s poistnou sumou 10 tisíc eur obsahuje aj poistenie zodpovednosti členov domácnosti na poistnú sumu 50 tisíc eur a praktické asistenčné služby. Poistiť sa môže každý vlastník a vlastníčka Poštovej karty vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Druhým je Poistenie výdavkov – pre prípad pracovnej neschopnosti, straty zamestnania a následnej nezamestnanosti a úmrtia následkom úrazu. Poistenie klientovi či klientke pomáha uhrádzať svoje pravidelné výdavky v prípade náhodného zníženia svojho príjmu. Poistiť sa môže každý vlastník a vlastníčka Poštovej karty vo veku od 18 do 61 rokov, ktorý/-á nepoberá starobný či invalidný dôchodok, úrazovú rentu, alebo nie je a za posledných 12 mesiacov ani nebol/-a práceneschopný/-á dlhšie ako 30 dní nepretržite.

Len za 2,50 eura mesačne poisťovňa poskytne poistné plnenie v situácii:
• pracovnej neschopnosti minimálne v trvaní 60 dní vo výške až do 600 eur (max. 6 x 100 eur mesačne),
• straty zamestnania a následnej nezamestnanosti minimálne v trvaní 60 dní vo výške až do 600 eur (max. 6 x 100 eur mesačne), ak poistený/-á bol/-a 12 mesiacov predchádzajúcich strate zamestnania nepretržite zamestnaný/-á,
• smrti úrazom jednorazovo vo výške 600/3 000 eur podľa podmienok poistenia.

No a pripravený je aj zaujímavý benefit – asistenčné služby zadarmo, ktoré získa každý klient alebo klientka, ak si v čase kampane od apríla do júna 2022 uzavrie niektoré životné poistenie (Detské poistenie pre nezbedníkov, Životné poistenie Mozaika*, Úrazové poistenie Plus, alebo Životné poistenie Užitočná poistka).

* Životné poistenie Mozaika je možné dojednať na obchodných miestach Poštovej banky na poštách.

Martina Harsanyiova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať
Tieto články
by ťa mohli zaujímať
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poistite sa na letnú dovolenku už teraz

Pohodlne online za 5 minút. Aj s predstihom, aj na poslednú chvíľu. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú zľavu na krátkodobé cestovné poistenie až 50 %.