Zdieľať

Union expanduje na pobočky Slovenskej pošty

Na poštách po celom Slovensku si môžu klienti a klientky všimnúť anjela strážneho – ide o „maskota“ poisťovne Union, ktorá v minulom roku kúpila Poštovú poisťovňu a začala tak poštu využívať ako svoj ďalší predajný kanál. Neprešiel ani prvý kvartál tohto roka a Union už pre všetkých zákazníkov, ktorí prišli na poštu poslať napríklad balík, vymyslel hneď niekoľko nových produktov.

Prvým je Poistenie domácnosti – za menej ako 3 eurá mesačne si klienti a klientky môžu na adrese svojho trvalého pobytu poistiť všetky nezabudované veci v domácnosti, akými sú napríklad nábytok, čierna a biela elektronika, odevy, ale tiež športové predmety alebo cennosti. Poistenie okrem poistenia domácnosti s poistnou sumou 10 tisíc eur obsahuje aj poistenie zodpovednosti členov domácnosti na poistnú sumu 50 tisíc eur a praktické asistenčné služby. Poistiť sa môže každý vlastník a vlastníčka Poštovej karty vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Druhým je Poistenie výdavkov – pre prípad pracovnej neschopnosti, straty zamestnania a následnej nezamestnanosti a úmrtia následkom úrazu. Poistenie klientovi či klientke pomáha uhrádzať svoje pravidelné výdavky v prípade náhodného zníženia svojho príjmu. Poistiť sa môže každý vlastník a vlastníčka Poštovej karty vo veku od 18 do 61 rokov, ktorý/-á nepoberá starobný či invalidný dôchodok, úrazovú rentu, alebo nie je a za posledných 12 mesiacov ani nebol/-a práceneschopný/-á dlhšie ako 30 dní nepretržite.

Len za 2,50 eura mesačne poisťovňa poskytne poistné plnenie v situácii:
• pracovnej neschopnosti minimálne v trvaní 60 dní vo výške až do 600 eur (max. 6 x 100 eur mesačne),
• straty zamestnania a následnej nezamestnanosti minimálne v trvaní 60 dní vo výške až do 600 eur (max. 6 x 100 eur mesačne), ak poistený/-á bol/-a 12 mesiacov predchádzajúcich strate zamestnania nepretržite zamestnaný/-á,
• smrti úrazom jednorazovo vo výške 600/3 000 eur podľa podmienok poistenia.

No a pripravený je aj zaujímavý benefit – asistenčné služby zadarmo, ktoré získa každý klient alebo klientka, ak si v čase kampane od apríla do júna 2022 uzavrie niektoré životné poistenie (Detské poistenie pre nezbedníkov, Životné poistenie Mozaika*, Úrazové poistenie Plus, alebo Životné poistenie Užitočná poistka).

* Životné poistenie Mozaika je možné dojednať na obchodných miestach Poštovej banky na poštách.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.