Zdieľať

Bude mať kto liečiť deti? Na Slovensku chýbajú pediatri, pomáhame hasiť alarmujúcu situáciu

Ak by všetci pediatri, ktorí sú už v dôchodkovom veku, reálne do dôchodku odišli, polovica slovenských detí by nemala svojho všeobecného lekára, upozorňujú primárni pediatri.

Priemerný vek slovenských pediatrov je už 61 rokov a mnohí sa musia starať o vyšší počet kapitovaných detí, ako stanovujú normy Ministerstva zdravotníctva SR. „Tie hovoria o tisícsto deťoch na jedného pediatra, avšak toto nie je realita v mnohých ambulanciách na Slovensku. Ak má pediater v starostlivosti viac ako tisícpäťsto detí, zaraďujeme už jeho ambulanciu medzi tzv. veľkokapacitné pracoviská. Union zdravotná poisťovňa ich má zazmluvnených približne dvesto,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ako ďalej dodáva, je mimoriadne dôležité, aby takéto ambulancie nemali len jednu, ale dve zdravotné sestry, ktoré tak významne odľahčia prácu lekárky či lekára. Union zdravotná poisťovňa zaviedla v tomto roku ako prvá finančnú podporu s cieľom financovať aj druhú zdravotnú sestru.

Od 1. apríla 2022 túto finančnú motiváciu ešte vylepšujeme a bonifikujeme každého pediatra, na ktorého vychádza viac ako tisícsto detí. Okrem toho, postupne navyšujeme pediatrom úhrady za odvedené výkony.

„Po dohode s ambulantnými združeniami všetkým pediatrom postupne expedujeme dodatky s navýšením kapitačných platieb a úhrad za prevenciu. Navyše, sme jediná zdravotná poisťovňa, ktorá pediatrom zvýhodňuje platby za preventívnu starostlivosť o predčasne narodené deti a to až do troch rokov ich veku,“ uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.

Slovensku hrozí nedostatok detských lekárov a lekárok. Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.