Zdieľať

Union ZP odmeňuje poistencov za prevenciu

Union zdravotná poisťovňa, a.s., pripravila nový PROGRAM PREVENCIE, ktorého cieľom je rozvíjať a podporovať komplexné preventívne programy. Zároveň spúšťa unikátny program odmeňovania za prevenciu – INDEX PREVENCIE.

Iní o prevencii iba hovoria, my vás za ňu odmeníme

Union zdravotná poisťovňa sa ako prvá rozhodla odmeňovať svojich poistencov za preventívne prehliadky. Odmenu dostanete, ak v sledovanom období absolvujete preventívnu prehliadku u všeobecného lekára a gynekológa (ženy), resp. urológa (muži). Absolvovanie prevencie budeme vyhodnocovať a odmeňovať každý rok.

 

Prečo odmena za preventívnu prehliadku?

Preventívnu prehliadku uhrádza zdravotná poisťovňa z dobrého dôvodu: skoré odhalenie život ohrozujúcej choroby enormne zvyšuje šancu na vyliečenie. Napriek tomu mnohí ľudia prevenciu ignorujú. Preto sme sa rozhodli oceniť tých, ktorí sa vzorne starajú o svoje zdravie.

 

Odmena za prehliadky

Odmeňujeme za absolvovanie prehliadok, na ktoré máte nárok zo zákona:

 

PrehliadkaAko často / Od akého veku
Prehliadka u všeobecného lekáraKaždé 2 roky od veku 18 rokov
Prehliadka u gynekológa (ženy)Každý rok od veku 18 rokov
Prehliadka u urológa (muži)Každé 3 roky od veku 50 rokov

 

Aké sú podmienky pre priznanie odmeny?

Priznanie odmeny pre poistencov Union zdravotnej poisťovne je podmienené trvaním poistného vzťahu minimálne 3 roky a platobnou disciplínou. Kontrolujú sa nielen výkony u lekára, ale aj laboratórne vyšetrenia, na ktoré majú poistenci v rámci preventívnych  prehliadok  nárok.

 

Prevencia navyše

Ak ste poistení v Union zdravotnej poisťovni, ponúkame Vám v rámci benefitov preventívne prehliadky navyše (oproti zákonnému nároku):

  • všeobecný lekár vám urobí test na okultné krvácanie v stolici už od 40. roku veku (podľa platných právnych predpisov až od  50. roku veku)
  • prehliadku u urológa môžete absolvovať každé 2 roky už od 40. roku veku (podľa platných právnych predpisov  od 50. roku veku v trojročných intervaloch)
  • cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice uhrádzame už od veku 18 rokov (namiesto 23 rokov). Každá  žena si  môže vybrať medzi bežnou metódou a  metódou tenkovrstvovej cytológie (LBC)

Skontrolujte si, na čo máte pri prevencii nárok.

 

 

Ako sa stať poistencom Union zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť najneskôr do 30. septembra týmito spôsobmi:

  • Vyplnením, vytlačením, podpísaním online prihlášky a jej zaslaním poštou na našu adresu
  • Informovaním sa na zákazníckej linke Union ZP 0850 003 333
  • Návštevou kontaktného miesta

Skontrolujte si pri preventívnej prehliadke, aké vyšetrenia máte absolvovať u svojho lekára

Union Poisťovňa

Pomohla ti táto odpoveď?