Zdieľať

Union ZP odmeňuje poistencov za prevenciu

Union zdravotná poisťovňa, a.s., pripravila nový PROGRAM PREVENCIE, ktorého cieľom je rozvíjať a podporovať komplexné preventívne programy. Zároveň spúšťa unikátny program odmeňovania za prevenciu – INDEX PREVENCIE.

Iní o prevencii iba hovoria, my vás za ňu odmeníme

Union zdravotná poisťovňa sa ako prvá rozhodla odmeňovať svojich poistencov za preventívne prehliadky. Odmenu dostanete, ak v sledovanom období absolvujete preventívnu prehliadku u všeobecného lekára a gynekológa (ženy), resp. urológa (muži). Absolvovanie prevencie budeme vyhodnocovať a odmeňovať každý rok.

 

Prečo odmena za preventívnu prehliadku?

Preventívnu prehliadku uhrádza zdravotná poisťovňa z dobrého dôvodu: skoré odhalenie život ohrozujúcej choroby enormne zvyšuje šancu na vyliečenie. Napriek tomu mnohí ľudia prevenciu ignorujú. Preto sme sa rozhodli oceniť tých, ktorí sa vzorne starajú o svoje zdravie.

 

Odmena za prehliadky

Odmeňujeme za absolvovanie prehliadok, na ktoré máte nárok zo zákona:

 

PrehliadkaAko často / Od akého veku
Prehliadka u všeobecného lekáraKaždé 2 roky od veku 18 rokov
Prehliadka u gynekológa (ženy)Každý rok od veku 18 rokov
Prehliadka u urológa (muži)Každé 3 roky od veku 50 rokov

 

Aké sú podmienky pre priznanie odmeny?

Priznanie odmeny pre poistencov Union zdravotnej poisťovne je podmienené trvaním poistného vzťahu minimálne 3 roky a platobnou disciplínou. Kontrolujú sa nielen výkony u lekára, ale aj laboratórne vyšetrenia, na ktoré majú poistenci v rámci preventívnych  prehliadok  nárok.

 

Prevencia navyše

Ak ste poistení v Union zdravotnej poisťovni, ponúkame Vám v rámci benefitov preventívne prehliadky navyše (oproti zákonnému nároku):

 • všeobecný lekár vám urobí test na okultné krvácanie v stolici už od 40. roku veku (podľa platných právnych predpisov až od  50. roku veku)
 • prehliadku u urológa môžete absolvovať každé 2 roky už od 40. roku veku (podľa platných právnych predpisov  od 50. roku veku v trojročných intervaloch)
 • cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice uhrádzame už od veku 18 rokov (namiesto 23 rokov). Každá  žena si  môže vybrať medzi bežnou metódou a  metódou tenkovrstvovej cytológie (LBC)

Skontrolujte si, na čo máte pri prevencii nárok.

 

 

Ako sa stať poistencom Union zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť najneskôr do 30. septembra týmito spôsobmi:

 • Vyplnením, vytlačením, podpísaním online prihlášky a jej zaslaním poštou na našu adresu
 • Informovaním sa na zákazníckej linke Union ZP 0850 003 333
 • Návštevou kontaktného miesta

Skontrolujte si pri preventívnej prehliadke, aké vyšetrenia máte absolvovať u svojho lekára

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia