Absolvovanie preventívnych vyšetrení si zaslúži odmenu

Poskytovateľom služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Odmeňujeme za prevenciu

Union zdravotná poisťovňa dlhoročne odmeňuje svojich poistencov za prevenciu, ktorá dokáže odhaliť ochorenie včas

Vďaka dôslednej účasti na preventívnych prehliadkach je možné odhaliť prevažnú väčšinu ochorení – napríklad poruchy funkcie obličiek a pečene, zápalové zmeny močového mechúra, vysoký krvný tlak, riziko obezity, poruchy glukózovej tolerancie, patologické zmeny v zložení krvi, zvýšenú hladinu cholesterolu a tukov, vyššie riziko kardiovaskulárneho ochorenia a iné. Vďaka benefitom Union zdravotnej poisťovne je možné v rámci preventívnej prehliadky odhaliť vo včasnom štádiu aj riziko začínajúcich kognitívnych porúch aochorenia periférnych ciev s vysokou citlivosťou. 

Okrem toho preventívna starostlivosť zahŕňa aj špeciálne vyšetrenia, ktorých cieľom je odhaliť vybrané onkologické ochorenia už v začiatočnom štádiu. Ide o rakovinu krčka maternice, rakovinu prsníka, rakovinu hrubého čreva a konečníka a rakovinu prostaty. 

Výskyt onkologických ochorení sa neustále zvyšuje a my sme si vedomí obrovského významu preventívnych prehliadok. Zachytiť uvedené ochorenia včas je možné len v tom prípade, ak poistenec dôsledne absolvuje všetky preventívne prehliadky a vyšetrenia, na ktoré má podľa zákona bezplatný nárok:

  • test okultného krvácania v stolici na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka u všeobecného lekára sa raz za dva roky,
  • cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice na včasné odhalenie rakoviny krčka maternice u gynekológa sa raz za rok, 
  • vyšetrenie hladiny PSA na včasné zistenie rakoviny prostaty u urológa sa raz za tri roky, 
  • mamografické vyšetrenie prsníkov v mamografickom pracovisku na včasné zistenie rakoviny prsníka raz za 2 roky.

Odmeny v roku 2021

K účasti na preventívnych prehliadkach sa každoročne snažíme poistencov pozitívne motivovať malým darčekom. Informácie o odmene v roku 2021 budú zverejnené v krátkom čase*. 

* Poisťovňa si vyhradzuje tento program prevencie kedykoľvek zrušiť aj pred uplynutím uvedenej doby, a to formou zverejnenia informácie o zrušení programu prevencie na jej úradnej tabuli v sídle poisťovne a na jej internetovej stránke: www.union.sk. Zrušenie programu prevencie nadobudne účinnosť ku dňu uvedenému v oznámení o zrušení programu, najskôr však dňom zverejnenia tohto oznámenia o zrušení programu prevencie. 

Infografika