Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Udržateľnosť ako životný štýl v Unione

udržateľnosť
Určite ste už počuli slovo UDRŽATEĽNOSŤ. Možno: trvalá udržateľnosť. Alebo aj „sustainability“. A nie ste ďaleko od pravdy, ak sa vám spája s ekológiou a hospodárením s prírodnými zdrojmi.
udržateľnosť
V článku si prečítate:

Táto téma sa týka nielen nás osobne, ale aj firiem po celom svete. Achmea je jednou z tých spoločností, ktorým téma udržateľnosti nie je cudzia. Naša materská spoločnosť sa tejto téme venuje už od roku 2011, čo hovorí o snahe byť zdravou spoločnosťou. Má ambíciu mať klimaticky neutrálne obchodné operácie do roku 2030, klimaticky neutrálne investičné portfólio do roku 2040 a klimaticky neutrálne poistné portfólio najneskôr do roku 2050.

Union a udržateľnosť

Prvým zameraním Unionu v rámci udržateľnosti je meranie uhlíkovej stopy našich interných procesov. Zameranie na investície a produkty bude nasledovať o niečo neskôr, po roku 2022. V Unione máme tiež záujem aplikovať princípy a opatrenia, ktoré chceme premietnuť do životného štýlu, do našich rozhodnutí a do budovania našej firemnej kultúry a súčasne sa stať jedným z popredných poisťovateľov a zamestnávateľov podľa kritérií ESG na slovenskom trhu.

V nasledujúcich mesiacoch sa s udržateľným životným štýlom môžete zoznámiť – a dokonca aj sa aktívne zapojiť aj vy, zamestnanci a zamestnankyne Unionu.

Viac o udržateľnosti

Téma udržateľnosti je globálna. Zaoberajú sa ňou medzinárodné organizácie, veľké korporácie, rodinné firmy aj komunity, pretože sa týka sa každého jedného z nás – všetci obývame tú istú planétu. Niekedy aj malá zmena v dlhodobom horizonte znamená pozitívnu zmenu.

Udržateľnosť je teda schopnosť spoločnosti uvedomelým a zodpovedným spôsobom využívať svoje zdroje bez toho, aby sa vyčerpala alebo prekročila ich kapacita na obnovu a bez ohrozenia prístupu budúcich generácií k nim.

Udržateľnosť by teda spočívala aj v produkcii tovaru a služieb z našich zdrojov (prírodných, energetických, ekonomických) rýchlosťou, pri ktorej ich nevyčerpávame a pri ktorých nevyrábame viac znečisťujúcich látok, ako sú tie, ktoré môže životné prostredie absorbovať bez toho, aby bolo poškodené.

OSN vymenovala 17 cieľov, ktoré odporúča dodržiavať. Tie sú rozvíjané v celosvetovo pôsobiacich aktivitách a iniciatívach. 

Tri základné ciele udržateľnosti v Unione

Union si z definovaných sedemnástich cieľov vybral nasledujúce tri aktivity, ktoré sú v súlade s cieľmi ktoré máme my, dávajú nám zmysel a zároveň sú kompatibilné s prístupom Achmea. Mnohé z aktivít už robíme alebo sme sa im venovali v minulosti.

Zabezpečme zdravý život a well-being pre všetkých v každom veku:

Urobme mestá a sídla bezpečné, odolné, udržateľné a podporme komunity:

Zaveďme opatrenia na boj proti zmene klímy a jej vplyvom:

Tieto aktivity plánujeme v Unione naďalej rozvíjať. Budeme radi ak sa ich budete zúčastňovať, či dokonca sa do nich aktívne zapojíte. Dokážeme to totiž len spolu. Žijeme spolu v Unione, v regióne, komunite a na jednej planéte.

O ďalších krokoch vás budeme čoskoro informovať.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.