Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Terapeutické sedenie u psychológa cez platformu Ksebe so zľavou

Aby bola starostlivosť o vaše psychické zdravie dostupnejšia, pripravili sme pre vás v spolupráci s platformou Ksebe zľavu na terapeutické sedenie so psychológom. Objednáte sa jednoducho na ich stránke.
Zlava na psychologicke poradenstvo_Ksebe
Zlava na psychologicke poradenstvo_Ksebe

Čo od nás dostanete?

Duševné zdravie a pohoda sú rovnako dôležité ako fyzická kondícia. Veríme, že dostupnejšia odborná pomoc v oblasti mentálneho zdravia, môže zmeniť kvalitu života ľudí k lepšiemu.

Preto sme pre vás s platformou Ksebe, ktorá nenáročným spôsobom spája klientov s odborníkmi, pripravili: 

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.