Sipo poistenie Plus

Poistite sa pred nečakanými udalosťami už za 0,97 € mesačne

Poistenie pravidelných mesačných platieb SIPO, ktoré je pre držiteľov Poštovej karty dostupné na každej pošte.

Pri strate zamestnania, pri práceneschopnosti v dôsledku úrazu alebo po vzniku invalidity v dôsledku úrazu vám finančne pomôžeme a postaráme sa o úhradu vašich mesačných SIPO platieb. 

Za poistenie zaplatíte mesačne len 0,97 €.

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

Výhody poistenia

Sme poisťovňa
s najspokojnejšími zákazníkmi.

Mesačné náklady na poistenie
je len 0,97 €.
SIPO poistenie Plus môžete uzatvoriť na každej pošte