Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Stanovisko spoločnosti Achmea k rozhodnutiu vlády vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu

Achmea, ako 100%-ný akcionár Union zdravotnej poisťovne, a. s. (UZP), chce potvrdiť svoj dlhodobý záujem o slovensky trh v súlade so svojou stratégiou – stratégiou poisťovne, ktorá má uznávané know-how v oblasti zdravotného poistenia.

LOGÁ ACHMEA A UZP

Spoločnosť Achmea, 100%-ný akcionár Union zdravotnej poisťovne, a. s.,  sa dozvedel o  rozhodnutí vlády SR zo dňa 25. júla 2012 zaviesť unitárny systém verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Achmea vyjadruje poľutovanie nad týmto  rozhodnutím, o to viac, že o svojom postoji informovala vládu ešte pred jej dnešným rozhodnutím. V súčasnosti Achmea dôsledne analyzuje rozhodnutie vlády. 

Spoločnosť Achmea potvrdzuje svoj nezmenený postoj na tému poskytovania verejného zdravotného poistenia.

Achmea, ako 100%-ný akcionár Union zdravotnej poisťovne, a. s. (UZP), chce potvrdiť svoj dlhodobý záujem o slovensky trh v súlade so svojou stratégiou – stratégiou poisťovne, ktorá má uznávané know-how v oblasti zdravotného poistenia.

Naďalej chceme podporovať rozvoj našej slovenskej spoločnosti UZP a nemáme záujem ani o predaj spoločnosti a ani o predaj jej portfólia poistencov. Ak to bude potrebné, Achmea podnikne potrebné kroky, aby ochránila obchodné záujmy UZP.

Achmea bola vždy pripravená podporiť slovenskú vládu pri jej reformných krokoch verejného zdravotného systému svojim know-how a skúsenosťami a napomôcť jej prostredníctvom kontaktov na holandských odborníkov zdravotného poistenia.

Achmea je najväčšia zdravotná poisťovňa v Holandsku a poskytuje služby viac ako 5,2 miliónom zákazníkov. Achmea nie je kótovaná na žiadnej burze a má silné korene v princípoch poistnej vzájomnosti. Achmea vždy preferovala dlhodobú kontinuitu a služby svojim zákazníkom nad krátkodobým vyberaním zisku. Achmea je zároveň odhodlaná rozširovať svoje medzinárodné aktivity. V Holandsku je Achmea široko uznávaná pre vysokú efektívnosť, ktorou vykonáva zdravotné poistenie.

Mária Šimková

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.