Atoms/icons/24/grey/info-24

Od 1. 7. 2022 nebude možné na našich pobočkách platiť za poistenie v hotovosti. Zmena sa netýka poistenia pre cudzincov a cestovného poistenia.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Fúzia Unionu a Poštovej poisťovne bola dokončená

Zlúčenie poisťovne Union a Poštovej poisťovne bolo posledným naplánovaným krokom v procese integrácie, ktorá bola dokončená k 17. decembru 2021. „Obe spoločnosti už intenzívne spolupracujú a sme radi, že budeme fungovať ako jeden komplexný poisťovací dom. Náš poistný kmeň sa rozšíri o viac ako 160-tisíc klientov a urobíme všetko preto, aby u nás boli spokojní,“ hovorí Michal Špaňár, generálny riaditeľ Unionu a súčasne aj Poštovej poisťovne.

Z Unionu sa tak stáva poisťovňa s výrazne silnejšou pozíciou na trhu ako doteraz – súčasťou transakcie je totiž aj dohoda o distribúcii poistenia v sieti Poštovej banky (365.banky) a na 1 500 pobočkách Slovenskej pošty, čo prináša nové predajné miesta a distribučné kanály. „Táto fúzia otvorí klientom úplne nové možnosti – vďaka zdieľaniu skúseností a technológií oboch poisťovní totiž prinesieme kvalitnejšie a modernejšie služby s orientáciou na bezkonkurenčný zákaznícky servis,“ dodáva Michal Špaňár.

Zlúčenie poisťovní schválila Národná banka Slovenska. Všetky práva a záväzky Poštovej poisťovne prešli na Union čo znamená, že všetci klienti sa automaticky stávajú klientami spoločnosti Union. Táto zmena však nemá žiadny vplyv na trvanie či obsah poistných zmlúv alebo poistné podmienky a od klientov sa v tejto súvislosti nevyžadujú žiadne aktívne kroky. V prípade nevyriešenej poistnej udalosti sa klienti môžu spoľahnúť, že ju vyrieši a uzatvorí Union a to v súlade s ich platnou poistnou zmluvou.

Všetci klienti, ktorým sa mení poistiteľ, budú v priebehu najbližších dní informovaní o detailoch písomne – listom. V prípade akýchkoľvek otázok je k dispozícii aj callcentrum Unionu.

Nové identifikačné a kontaktné údaje:

Obchodné meno: Union poisťovňa, a. s.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 383/B
Sídlo a kontaktná adresa: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
IČO: 31 322 051
DIČ: 2020800353
Webové sídlo: www.union.sk
Call centrum : 0850 111 211
Kontaktná e-mailová adresa: union@union.sk

centrála Union

Martina Harsanyiova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať
Tieto články
by ťa mohli zaujímať
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnota vášho bývania medziročne stúpla o 18 %.
A čo vaša poistka?

Ak je poistná suma nižšia ako hodnota majetku, v prípade škodovej udalosti sa môže stať, že vyplatená poistná suma vám nebude stačiť na úplnú obnovu poistenej veci. 

Zistite, koľko by vás stálo poistenie nehnuteľnosti pri jej aktuálnej hodnote.