620 nájdených
Rizikový šport Dopl. poist. Cestovanie

Atoms/icons/24/grey/arrow_box-24 Rozšírené poistenie – Riziková skupina Šport V rámci krátkodobého cestovného poistenie ponúkame aj možnosť rozšíriť si poistenie o aktivity...

Kam na bicykel: Cyklotrasy na Slovensku Blog

Prečítajte si, ako vybrať tú správnu cyklotrasu a kam vyraziť na bicykli na Slovensku. Chcete byť pripravení na všetko? Je...

Cestovné poistenie cez SMS a SMS poistenie na hory Stránka

Cestovné poistenie cez SMS Najrýchlejšie cestovné poistenie cez SMS a poistenie na hory SMS-kou na čislo 6655. V Union vybavíte do 5 minút....

Aký je rozdiel medzi pripoistením kritických chorôb a poistením onkologických chorôb? Blog

Viete, aký je rozdiel medzi poistením kritických chorôb a poistením onkologických chorôb? Prečítajte si nášho sprievodcu poistením onkologických chorôb a...

Havarijné poistenie a poistenie auta proti vandalizmu Stránka

Poistenie proti havárii a vandalizmu Poistenie pre prípad havárie či vyčíňania vandalov. Zaplatíme vám opravu auta v prípade zrážky, poškodenia...

Krátkodobé cestovné poistenie na dovolenku Stránka

CESTOVNÉ poistenie Užite si bezstarostnú dovolenku s našim krátkodobým cestovným poistením. Ušetrite čas a uzavrite si poistenie na dovolenku online...

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia