Atoms/icons/24/grey/info-24
Doplň text. 
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Aplikácia Domáci doktor je k dispozícii zadarmo pre všetkých

Aplikácia Domáci doktor je užitočná pomôcka, ktorá zanalyzuje vaše príznaky a poradí, kedy je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Je k dispozícii 24 hodín denne a pomôže vám správne sa rozhodnúť v prípade ťažkostí. Využiť ju môžete bezplatne.
domaci lekar

Čo od nás dostanete?

Domáci doktor predstavuje rýchlu online pomoc, keď neviete odhadnúť, či je potrebné vyhľadať lekára alebo je lepšie zvoliť iný postup. Aplikácia je bezplatne dostupná a nájdete ju na webe www.domacidoktor.sk.

Ako funguje aplikácia Domáci doktor?

Aplikácia je plne anonymná. Po zadaní pohlavia a veku uvediete problematickú časť tela a vyberiete si z príznakov. Domáci doktor následne systémom otázok zistí, o aký problém pravdepodobne ide: identifikuje príčinu problému - teda vysvetlí, čo jednotlivé príznaky znamenajú, poskytne odporúčanie, ako ďalej postupovať, načrtne liečbu a možné vyšetrenia, ktoré vás čakajú. Zistený záver si môžete poslať na svoj mail.

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Najčastejšie otázky

Hlavným cieľom a zmyslom služby „Domáci doktor“ je:
veľmi rýchle a bezplatné poradenstvo občanom vo veku 18 rokov a viac, snaha zabrániť zanedbaniu príznakov (primeraným odporúčaním), podpora správneho rozhodovania a šetrenie času (občana ale aj lekára).

Uveďte ten príznak, ktorý považujete za najzávažnejší (ktorý vám aktuálne spôsobuje najväčšie ťažkosti). Služba „Domáci doktor“ sa snaží reagovať aj na takéto okolnosti, a to systémom prechodu na iný strom otázok (pričom stále rešpektuje vami uvedené pohlavie a vek) napríklad:

VRACANIE
Vracali ste v priebehu posledného týždňa (alebo i dlhšie) niekoľko dní za sebou? NIE
Pociťujete silnú bolesť v bruchu trvajúcu dlhšie ako hodinu, ktorá po vracaní nepoľaví? NIE
Bolela Vás hlava predtým, ako ste začali vracať? ÁNO – prechod na iný strom otázok – BOLESTI HLAVY
BOLESTI HLAVY
Máte teplotu 38⁰C alebo viac? ÁNO – prechod na iný strom otázok – HORÚČKA
HORÚČKA
Kašlete? NIE
Máte silné bolesti hlavy? NIE
Bolí Vás hrdlo? ÁNO – prechod na iný strom otázok – BOLESTI HRDLA
BOLESTI HRDLA
Máte telesnú teplotu viac ako 38⁰C? ÁNO
Máte ťažkosti s prehĺtaním a opuch hrdla najmä na jednej strane? NIE
Vracali ste? ÁNO – ZÁVER: Zápal pľúc (pneumónia)
Ak ani takýto postup nie je pre vás riešením, musíte „otestovať“ každý z príznakov jednotlivo.

Služba „Domáci doktor“ ponúka najčastejšie sa vyskytujúce príznaky a tiež príznaky signalizujúce vysoké ohrozenie zdravia ak by došlo k zanedbaniu príznakov. Na rozšírení služby však pracujeme, aby mohla byť využiteľná nielen pre dospelých ale aj pre deti.

Služba „Domáci doktor“ má viacero odporúčacích „stupňov“; odporúča buď:

– volať rýchlu lekársku pomoc (volať 155),
– bezodkladne absolvovať lekárske vyšetrenie,
– absolvovať lekárske vyšetrenie do 24 hodín,
– konzultovať lekára (telefonicky, e-mailom),
– absolvovať lekárske vyšetrenie ak príznaky pretrvávajú dlhšiu dobu,
– absolvovať lekárske vyšetrenie vtedy, ak odpovede na otázky nemôžu dať primerané odporúčanie vzhľadom na osobitosť príznakov,
– neznepokojovať sa príznakmi – s vysvetlením prečo.

Už úvodné vstúpenie do služby upozorňuje, že: „Služba Domáci doktor nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nie je poskytovaním lekárskej služby prvej pomoci a tieto činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nenahrádza“. Služba ani nemôže dať presné odporúčania na liečebný postup, pretože nevyužíva klinické vyšetrenie ani výsledky laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení. Dáva však informáciu na možnú resp. predpokladanú liečbu.

Pri službe „Domáci doktor“ je pozorné prečítanie otázky a uvážená odpoveď veľmi dôležitá. V tomto prípade testovaný jednoznačne nepozorne čítal otázky, pretože záver „Abstinenčný syndróm (napr. závislosť od alkoholu)“ existuje len v jednom prípade, pričom otázka pred týmto záverom je: ..Znížili ste v poslednom čase konzumáciu alkoholu po období nadmerného pitia? Ak sa Vás táto otázka netýka, odpovedzte NIE“. Testovaný však odpovedal ÁNO a v tomto prípade je záverom „Abstinenčný syndróm (napr. závislosť od alkoholu)“. Nepozorné čítanie otázok a neuvážené odpovede sú rozhodujúcou príčinou „čudných“ výstupov.
Okrem toho, služba „Domáci doktor“ nie je zostavená na „overovanie si diagnóz“.

Kombinovanie problémov je v potrebných prípadoch riešené prechodom na iný strom otázok.
„Diagnostika“ je riešená len do tej miery, aby „testujúci“ veľmi rýchlo dospel k záveru a k odporúčaniu a hlavne aby nezanedbal závažnejšie príznaky.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.