Zdieľať

Asistenčné služby sú pomocníkom na cestách doma aj v zahraničí

Nech sa vyberiete autom kamkoľvek, v núdzi pomoc istotne oceníte. Asistencia, to nie je iba odťah auta. Prečítajte si, ako vám pri nehode alebo poruche pomôžeme a získajte prehľad o asistenčných službách k povinnému či havarijnému poisteniu.

Nech sa vyberiete autom kamkoľvek, v núdzi pomoc istotne oceníte. Asistencia, to nie je iba odťah auta. Prečítajte si, ako vám pri nehode alebo poruche pomôžeme a získajte prehľad o asistenčných službách k povinnému či havarijnému poisteniu.

Na akom území platia asistenčné služby?

Asistenčné služby k poisteniu auta môžete využiť na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Pomoc na cestách sa totiž určite zíde v núdzi aj pri cestovaní na letnú dovolenku k moru či na zimnú lyžovačku.

Aké služby sú zahrnuté v asistenčných službách?

Spoľahnite sa na asistenčné služby v prípade dopravnej nehody, poruchy auta alebo aj krádeže. Asistencia však nie je poskytnutá iba v týchto prípadoch. Vždy vám pomôžeme pri defekte či vybitej batérii, a to až do sumy 150 EUR.

Vybrali sme pre vás zopár praktických príkladov, ako vám na cestách pomôžeme. Celý rozsah asistenčných služieb nájdete na stránke Doplnkové poistenie k PZP a havarijnému poisteniu a v letáku.

Pri nehode zaplatíme až 2 hodiny prác mechanika a náklady na jeho výjazd alebo vás odtiahneme do servisu. Na Slovensku je odťah bez obmedzenia, v zahraničí až do sumy 1 000 EUR za odťah. Ak sa vám stane nehoda a auto je nepojazdné, poskytneme vám až na 3 dni náhradné auto.

Pri poruche vám zabezpečíme dodanie náhradných dielov až do sumy 200 EUR prípadne vás odtiahneme, a to do vzdialenosti 100 km doma aj v zahraničí.

Pri krádeži auta vám až na 3 dni poskytneme náhradné auto.

Ako si kúpiť asistenčné služby?

Keďže ide o doplnkové poistenie k poisteniu auta, asistenčné služby si viete prikúpiť k aspoň jednému hlavnému poisteniu, ako je napríklad havarijné poistenie alebo PZP.

Náš tip:  

Využite limitovanú akciovú ponuku a kúpte si asistenčné služby k poisteniu auta so zľavou 25 %. Ponuka platí iba pri poistení vozidla online do 15. septembra.
Cena je automaticky znížená. Poistite sa výhodne ešte dnes so začiatkom poistenia hoci aj o 90 dní.

Ako využiť asistenčné služby?

Asistenčné služby poisťovňa zabezpečuje v spolupráci s asistenčnou službou EuroCross Assistance. Vždy po vzniku asistenčnej udalosti najprv telefonicky kontaktujte službu zo Slovenska na tel.čísle: 0850 111211 alebo +421 2 2081 1811 a zo zahraničia na tel.čísle: +420 296 339 644.

Príklad: Neprivolávajte si odťah sami v prípade poruchy, zavolajte na číslo 0850 111211 a my odťahovku objednáme za vás.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia