Auto-moto partneri

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
          
© Union poisťovňa, a.s.
© Union zdravotná poisťovňa, a.s.